วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 790801 ถึง 790900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 790801 ถึง 790900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 790801 ถึง 790900 (Seven hundred ninety thousand eight hundred and one to Seven hundred ninety thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
790801 Seven hundred ninety thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
790802 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
790803 Seven hundred ninety thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
790804 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
790805 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
790806 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
790807 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
790808 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
790809 Seven hundred ninety thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
790810 Seven hundred ninety thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
790811 Seven hundred ninety thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
790812 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
790813 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
790814 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
790815 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
790816 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
790817 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
790818 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
790819 Seven hundred ninety thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
790820 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
790821 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
790822 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
790823 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
790824 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
790825 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
790826 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
790827 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
790828 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
790829 Seven hundred ninety thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
790830 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
790831 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
790832 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
790833 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
790834 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
790835 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
790836 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
790837 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
790838 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
790839 Seven hundred ninety thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
790840 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
790841 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
790842 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
790843 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
790844 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
790845 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
790846 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
790847 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
790848 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
790849 Seven hundred ninety thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
790850 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
790851 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
790852 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
790853 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
790854 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
790855 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
790856 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
790857 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
790858 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
790859 Seven hundred ninety thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
790860 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
790861 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
790862 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
790863 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
790864 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
790865 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
790866 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
790867 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
790868 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
790869 Seven hundred ninety thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
790870 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
790871 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
790872 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
790873 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
790874 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
790875 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
790876 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
790877 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
790878 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
790879 Seven hundred ninety thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
790880 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
790881 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
790882 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
790883 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
790884 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
790885 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
790886 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
790887 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
790888 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
790889 Seven hundred ninety thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
790890 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
790891 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
790892 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
790893 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
790894 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
790895 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
790896 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
790897 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
790898 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
790899 Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
790900 Seven hundred ninety thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 790801 ถึง 790900 (Seven hundred ninety thousand eight hundred and one to Seven hundred ninety thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 790901-791000, 791001-791100, 791101-791200, 791201-791300, 791301-791400, 791401-791500, 791501-791600, 791601-791700, 791701-791800, 791801-791900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 790701-790800, 790601-790700, 790501-790600, 790401-790500, 790301-790400, 790201-790300, 790101-790200, 790001-790100, 789901-790000, 789801-789900