วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 788801 ถึง 788900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 788801 ถึง 788900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 788801 ถึง 788900 (Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
788801 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
788802 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
788803 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
788804 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
788805 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
788806 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
788807 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
788808 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
788809 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
788810 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
788811 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
788812 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
788813 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
788814 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
788815 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
788816 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
788817 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
788818 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
788819 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
788820 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
788821 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
788822 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
788823 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
788824 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
788825 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
788826 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
788827 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
788828 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
788829 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
788830 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
788831 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
788832 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
788833 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
788834 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
788835 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
788836 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
788837 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
788838 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
788839 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
788840 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
788841 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
788842 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
788843 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
788844 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
788845 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
788846 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
788847 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
788848 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
788849 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
788850 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
788851 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
788852 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
788853 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
788854 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
788855 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
788856 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
788857 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
788858 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
788859 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
788860 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
788861 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
788862 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
788863 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
788864 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
788865 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
788866 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
788867 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
788868 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
788869 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
788870 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
788871 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
788872 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
788873 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
788874 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
788875 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
788876 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
788877 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
788878 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
788879 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
788880 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
788881 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
788882 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
788883 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
788884 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
788885 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
788886 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
788887 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
788888 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
788889 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
788890 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
788891 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
788892 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
788893 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
788894 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
788895 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
788896 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
788897 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
788898 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
788899 Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
788900 Seven hundred eighty eight thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 788801 ถึง 788900 (Seven hundred eighty eight thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 788901-789000, 789001-789100, 789101-789200, 789201-789300, 789301-789400, 789401-789500, 789501-789600, 789601-789700, 789701-789800, 789801-789900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 788701-788800, 788601-788700, 788501-788600, 788401-788500, 788301-788400, 788201-788300, 788101-788200, 788001-788100, 787901-788000, 787801-787900