วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 788301 ถึง 788400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 788301 ถึง 788400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 788301 ถึง 788400 (Seven hundred eighty eight thousand three hundred and one to Seven hundred eighty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
788301 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
788302 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
788303 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
788304 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
788305 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
788306 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
788307 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
788308 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
788309 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
788310 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
788311 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
788312 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
788313 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
788314 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
788315 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
788316 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
788317 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
788318 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
788319 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
788320 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
788321 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
788322 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
788323 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
788324 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
788325 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
788326 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
788327 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
788328 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
788329 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
788330 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
788331 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
788332 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
788333 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
788334 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
788335 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
788336 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
788337 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
788338 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
788339 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
788340 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
788341 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
788342 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
788343 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
788344 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
788345 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
788346 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
788347 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
788348 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
788349 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
788350 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
788351 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
788352 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
788353 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
788354 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
788355 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
788356 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
788357 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
788358 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
788359 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
788360 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
788361 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
788362 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
788363 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
788364 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
788365 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
788366 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
788367 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
788368 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
788369 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
788370 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
788371 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
788372 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
788373 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
788374 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
788375 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
788376 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
788377 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
788378 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
788379 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
788380 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
788381 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
788382 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
788383 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
788384 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
788385 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
788386 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
788387 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
788388 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
788389 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
788390 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
788391 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
788392 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
788393 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
788394 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
788395 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
788396 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
788397 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
788398 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
788399 Seven hundred eighty eight thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
788400 Seven hundred eighty eight thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 788301 ถึง 788400 (Seven hundred eighty eight thousand three hundred and one to Seven hundred eighty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 788401-788500, 788501-788600, 788601-788700, 788701-788800, 788801-788900, 788901-789000, 789001-789100, 789101-789200, 789201-789300, 789301-789400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 788201-788300, 788101-788200, 788001-788100, 787901-788000, 787801-787900, 787701-787800, 787601-787700, 787501-787600, 787401-787500, 787301-787400