วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 787001 ถึง 787100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 787001 ถึง 787100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 787001 ถึง 787100 (Seven hundred eighty seven thousand and one to Seven hundred eighty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
787001 Seven hundred eighty seven thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
787002 Seven hundred eighty seven thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
787003 Seven hundred eighty seven thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
787004 Seven hundred eighty seven thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
787005 Seven hundred eighty seven thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
787006 Seven hundred eighty seven thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
787007 Seven hundred eighty seven thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
787008 Seven hundred eighty seven thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
787009 Seven hundred eighty seven thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
787010 Seven hundred eighty seven thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
787011 Seven hundred eighty seven thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
787012 Seven hundred eighty seven thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
787013 Seven hundred eighty seven thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
787014 Seven hundred eighty seven thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
787015 Seven hundred eighty seven thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
787016 Seven hundred eighty seven thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
787017 Seven hundred eighty seven thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
787018 Seven hundred eighty seven thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
787019 Seven hundred eighty seven thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
787020 Seven hundred eighty seven thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
787021 Seven hundred eighty seven thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
787022 Seven hundred eighty seven thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
787023 Seven hundred eighty seven thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
787024 Seven hundred eighty seven thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
787025 Seven hundred eighty seven thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
787026 Seven hundred eighty seven thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
787027 Seven hundred eighty seven thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
787028 Seven hundred eighty seven thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
787029 Seven hundred eighty seven thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
787030 Seven hundred eighty seven thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
787031 Seven hundred eighty seven thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
787032 Seven hundred eighty seven thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
787033 Seven hundred eighty seven thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
787034 Seven hundred eighty seven thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
787035 Seven hundred eighty seven thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
787036 Seven hundred eighty seven thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
787037 Seven hundred eighty seven thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
787038 Seven hundred eighty seven thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
787039 Seven hundred eighty seven thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
787040 Seven hundred eighty seven thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
787041 Seven hundred eighty seven thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
787042 Seven hundred eighty seven thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
787043 Seven hundred eighty seven thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
787044 Seven hundred eighty seven thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
787045 Seven hundred eighty seven thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
787046 Seven hundred eighty seven thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
787047 Seven hundred eighty seven thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
787048 Seven hundred eighty seven thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
787049 Seven hundred eighty seven thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
787050 Seven hundred eighty seven thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
787051 Seven hundred eighty seven thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
787052 Seven hundred eighty seven thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
787053 Seven hundred eighty seven thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
787054 Seven hundred eighty seven thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
787055 Seven hundred eighty seven thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
787056 Seven hundred eighty seven thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
787057 Seven hundred eighty seven thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
787058 Seven hundred eighty seven thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
787059 Seven hundred eighty seven thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
787060 Seven hundred eighty seven thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
787061 Seven hundred eighty seven thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
787062 Seven hundred eighty seven thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
787063 Seven hundred eighty seven thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
787064 Seven hundred eighty seven thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
787065 Seven hundred eighty seven thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
787066 Seven hundred eighty seven thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
787067 Seven hundred eighty seven thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
787068 Seven hundred eighty seven thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
787069 Seven hundred eighty seven thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
787070 Seven hundred eighty seven thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
787071 Seven hundred eighty seven thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
787072 Seven hundred eighty seven thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
787073 Seven hundred eighty seven thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
787074 Seven hundred eighty seven thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
787075 Seven hundred eighty seven thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
787076 Seven hundred eighty seven thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
787077 Seven hundred eighty seven thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
787078 Seven hundred eighty seven thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
787079 Seven hundred eighty seven thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
787080 Seven hundred eighty seven thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
787081 Seven hundred eighty seven thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
787082 Seven hundred eighty seven thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
787083 Seven hundred eighty seven thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
787084 Seven hundred eighty seven thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
787085 Seven hundred eighty seven thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
787086 Seven hundred eighty seven thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
787087 Seven hundred eighty seven thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
787088 Seven hundred eighty seven thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
787089 Seven hundred eighty seven thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
787090 Seven hundred eighty seven thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
787091 Seven hundred eighty seven thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
787092 Seven hundred eighty seven thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
787093 Seven hundred eighty seven thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
787094 Seven hundred eighty seven thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
787095 Seven hundred eighty seven thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
787096 Seven hundred eighty seven thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
787097 Seven hundred eighty seven thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
787098 Seven hundred eighty seven thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
787099 Seven hundred eighty seven thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
787100 Seven hundred eighty seven thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 787001 ถึง 787100 (Seven hundred eighty seven thousand and one to Seven hundred eighty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 787101-787200, 787201-787300, 787301-787400, 787401-787500, 787501-787600, 787601-787700, 787701-787800, 787801-787900, 787901-788000, 788001-788100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 786901-787000, 786801-786900, 786701-786800, 786601-786700, 786501-786600, 786401-786500, 786301-786400, 786201-786300, 786101-786200, 786001-786100