วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 786201 ถึง 786300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 786201 ถึง 786300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 786201 ถึง 786300 (Seven hundred eighty six thousand two hundred and one to Seven hundred eighty six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
786201 Seven hundred eighty six thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
786202 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
786203 Seven hundred eighty six thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
786204 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
786205 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
786206 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
786207 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
786208 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
786209 Seven hundred eighty six thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
786210 Seven hundred eighty six thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
786211 Seven hundred eighty six thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
786212 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
786213 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
786214 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
786215 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
786216 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
786217 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
786218 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
786219 Seven hundred eighty six thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
786220 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
786221 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
786222 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
786223 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
786224 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
786225 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
786226 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
786227 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
786228 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
786229 Seven hundred eighty six thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
786230 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
786231 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
786232 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
786233 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
786234 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
786235 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
786236 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
786237 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
786238 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
786239 Seven hundred eighty six thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
786240 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
786241 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
786242 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
786243 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
786244 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
786245 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
786246 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
786247 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
786248 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
786249 Seven hundred eighty six thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
786250 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
786251 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
786252 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
786253 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
786254 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
786255 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
786256 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
786257 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
786258 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
786259 Seven hundred eighty six thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
786260 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
786261 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
786262 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
786263 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
786264 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
786265 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
786266 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
786267 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
786268 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
786269 Seven hundred eighty six thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
786270 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
786271 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
786272 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
786273 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
786274 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
786275 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
786276 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
786277 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
786278 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
786279 Seven hundred eighty six thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
786280 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
786281 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
786282 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
786283 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
786284 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
786285 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
786286 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
786287 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
786288 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
786289 Seven hundred eighty six thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
786290 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
786291 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
786292 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
786293 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
786294 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
786295 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
786296 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
786297 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
786298 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
786299 Seven hundred eighty six thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
786300 Seven hundred eighty six thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 786201 ถึง 786300 (Seven hundred eighty six thousand two hundred and one to Seven hundred eighty six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 786301-786400, 786401-786500, 786501-786600, 786601-786700, 786701-786800, 786801-786900, 786901-787000, 787001-787100, 787101-787200, 787201-787300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 786101-786200, 786001-786100, 785901-786000, 785801-785900, 785701-785800, 785601-785700, 785501-785600, 785401-785500, 785301-785400, 785201-785300