วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 785001 ถึง 785100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 785001 ถึง 785100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 785001 ถึง 785100 (Seven hundred eighty five thousand and one to Seven hundred eighty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
785001 Seven hundred eighty five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
785002 Seven hundred eighty five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
785003 Seven hundred eighty five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
785004 Seven hundred eighty five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
785005 Seven hundred eighty five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
785006 Seven hundred eighty five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก
785007 Seven hundred eighty five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
785008 Seven hundred eighty five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
785009 Seven hundred eighty five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
785010 Seven hundred eighty five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
785011 Seven hundred eighty five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
785012 Seven hundred eighty five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
785013 Seven hundred eighty five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
785014 Seven hundred eighty five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
785015 Seven hundred eighty five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
785016 Seven hundred eighty five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
785017 Seven hundred eighty five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
785018 Seven hundred eighty five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
785019 Seven hundred eighty five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
785020 Seven hundred eighty five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
785021 Seven hundred eighty five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
785022 Seven hundred eighty five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
785023 Seven hundred eighty five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
785024 Seven hundred eighty five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
785025 Seven hundred eighty five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
785026 Seven hundred eighty five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
785027 Seven hundred eighty five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
785028 Seven hundred eighty five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
785029 Seven hundred eighty five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
785030 Seven hundred eighty five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
785031 Seven hundred eighty five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
785032 Seven hundred eighty five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
785033 Seven hundred eighty five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
785034 Seven hundred eighty five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
785035 Seven hundred eighty five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
785036 Seven hundred eighty five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
785037 Seven hundred eighty five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
785038 Seven hundred eighty five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
785039 Seven hundred eighty five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
785040 Seven hundred eighty five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
785041 Seven hundred eighty five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
785042 Seven hundred eighty five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
785043 Seven hundred eighty five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
785044 Seven hundred eighty five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
785045 Seven hundred eighty five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
785046 Seven hundred eighty five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
785047 Seven hundred eighty five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
785048 Seven hundred eighty five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
785049 Seven hundred eighty five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
785050 Seven hundred eighty five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
785051 Seven hundred eighty five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
785052 Seven hundred eighty five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
785053 Seven hundred eighty five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
785054 Seven hundred eighty five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
785055 Seven hundred eighty five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
785056 Seven hundred eighty five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
785057 Seven hundred eighty five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
785058 Seven hundred eighty five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
785059 Seven hundred eighty five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
785060 Seven hundred eighty five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
785061 Seven hundred eighty five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
785062 Seven hundred eighty five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
785063 Seven hundred eighty five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
785064 Seven hundred eighty five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
785065 Seven hundred eighty five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
785066 Seven hundred eighty five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
785067 Seven hundred eighty five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
785068 Seven hundred eighty five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
785069 Seven hundred eighty five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
785070 Seven hundred eighty five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
785071 Seven hundred eighty five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
785072 Seven hundred eighty five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
785073 Seven hundred eighty five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
785074 Seven hundred eighty five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
785075 Seven hundred eighty five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
785076 Seven hundred eighty five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
785077 Seven hundred eighty five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
785078 Seven hundred eighty five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
785079 Seven hundred eighty five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
785080 Seven hundred eighty five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
785081 Seven hundred eighty five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
785082 Seven hundred eighty five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
785083 Seven hundred eighty five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
785084 Seven hundred eighty five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
785085 Seven hundred eighty five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
785086 Seven hundred eighty five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
785087 Seven hundred eighty five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
785088 Seven hundred eighty five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
785089 Seven hundred eighty five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
785090 Seven hundred eighty five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
785091 Seven hundred eighty five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
785092 Seven hundred eighty five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
785093 Seven hundred eighty five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
785094 Seven hundred eighty five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
785095 Seven hundred eighty five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
785096 Seven hundred eighty five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
785097 Seven hundred eighty five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
785098 Seven hundred eighty five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
785099 Seven hundred eighty five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
785100 Seven hundred eighty five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 785001 ถึง 785100 (Seven hundred eighty five thousand and one to Seven hundred eighty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 785101-785200, 785201-785300, 785301-785400, 785401-785500, 785501-785600, 785601-785700, 785701-785800, 785801-785900, 785901-786000, 786001-786100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 784901-785000, 784801-784900, 784701-784800, 784601-784700, 784501-784600, 784401-784500, 784301-784400, 784201-784300, 784101-784200, 784001-784100