วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 784801 ถึง 784900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 784801 ถึง 784900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 784801 ถึง 784900 (Seven hundred eighty four thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty four thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
784801 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
784802 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
784803 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
784804 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
784805 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
784806 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
784807 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
784808 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
784809 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
784810 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
784811 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
784812 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
784813 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
784814 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
784815 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
784816 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
784817 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
784818 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
784819 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
784820 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
784821 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
784822 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
784823 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
784824 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
784825 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
784826 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
784827 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
784828 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
784829 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
784830 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
784831 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
784832 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
784833 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
784834 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
784835 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
784836 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
784837 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
784838 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
784839 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
784840 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
784841 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
784842 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
784843 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
784844 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
784845 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
784846 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
784847 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
784848 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
784849 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
784850 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
784851 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
784852 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
784853 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
784854 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
784855 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
784856 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
784857 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
784858 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
784859 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
784860 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
784861 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
784862 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
784863 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
784864 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
784865 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
784866 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
784867 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
784868 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
784869 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
784870 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
784871 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
784872 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
784873 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
784874 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
784875 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
784876 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
784877 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
784878 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
784879 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
784880 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
784881 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
784882 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
784883 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
784884 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
784885 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
784886 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
784887 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
784888 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
784889 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
784890 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
784891 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
784892 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
784893 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
784894 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
784895 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
784896 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
784897 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
784898 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
784899 Seven hundred eighty four thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
784900 Seven hundred eighty four thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 784801 ถึง 784900 (Seven hundred eighty four thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 784901-785000, 785001-785100, 785101-785200, 785201-785300, 785301-785400, 785401-785500, 785501-785600, 785601-785700, 785701-785800, 785801-785900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 784701-784800, 784601-784700, 784501-784600, 784401-784500, 784301-784400, 784201-784300, 784101-784200, 784001-784100, 783901-784000, 783801-783900