วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783801 ถึง 783900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783801 ถึง 783900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783801 ถึง 783900 (Seven hundred eighty three thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
783801 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
783802 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
783803 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
783804 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
783805 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
783806 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
783807 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
783808 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
783809 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
783810 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
783811 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
783812 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
783813 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
783814 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
783815 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
783816 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
783817 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
783818 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
783819 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
783820 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
783821 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
783822 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
783823 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
783824 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
783825 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
783826 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
783827 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
783828 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
783829 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
783830 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
783831 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
783832 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
783833 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
783834 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
783835 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
783836 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
783837 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
783838 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
783839 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
783840 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
783841 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
783842 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
783843 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
783844 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
783845 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
783846 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
783847 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
783848 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
783849 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
783850 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
783851 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
783852 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
783853 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
783854 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
783855 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
783856 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
783857 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
783858 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
783859 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
783860 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
783861 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
783862 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
783863 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
783864 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
783865 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
783866 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
783867 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
783868 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
783869 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
783870 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
783871 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
783872 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
783873 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
783874 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
783875 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
783876 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
783877 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
783878 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
783879 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
783880 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
783881 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
783882 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
783883 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
783884 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
783885 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
783886 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
783887 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
783888 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
783889 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
783890 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
783891 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
783892 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
783893 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
783894 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
783895 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
783896 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
783897 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
783898 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
783899 Seven hundred eighty three thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
783900 Seven hundred eighty three thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783801 ถึง 783900 (Seven hundred eighty three thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 783901-784000, 784001-784100, 784101-784200, 784201-784300, 784301-784400, 784401-784500, 784501-784600, 784601-784700, 784701-784800, 784801-784900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 783701-783800, 783601-783700, 783501-783600, 783401-783500, 783301-783400, 783201-783300, 783101-783200, 783001-783100, 782901-783000, 782801-782900