วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783401 ถึง 783500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783401 ถึง 783500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783401 ถึง 783500 (Seven hundred eighty three thousand four hundred and one to Seven hundred eighty three thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
783401 Seven hundred eighty three thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
783402 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
783403 Seven hundred eighty three thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
783404 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
783405 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
783406 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
783407 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
783408 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
783409 Seven hundred eighty three thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
783410 Seven hundred eighty three thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
783411 Seven hundred eighty three thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
783412 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
783413 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
783414 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
783415 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
783416 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
783417 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
783418 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
783419 Seven hundred eighty three thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
783420 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
783421 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
783422 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
783423 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
783424 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
783425 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
783426 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
783427 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
783428 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
783429 Seven hundred eighty three thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
783430 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
783431 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
783432 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
783433 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
783434 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
783435 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
783436 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
783437 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
783438 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
783439 Seven hundred eighty three thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
783440 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
783441 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
783442 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
783443 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
783444 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
783445 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
783446 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
783447 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
783448 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
783449 Seven hundred eighty three thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
783450 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
783451 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
783452 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
783453 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
783454 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
783455 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
783456 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
783457 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
783458 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
783459 Seven hundred eighty three thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
783460 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
783461 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
783462 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
783463 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
783464 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
783465 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
783466 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
783467 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
783468 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
783469 Seven hundred eighty three thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
783470 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
783471 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
783472 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
783473 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
783474 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
783475 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
783476 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
783477 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
783478 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
783479 Seven hundred eighty three thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
783480 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
783481 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
783482 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
783483 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
783484 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
783485 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
783486 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
783487 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
783488 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
783489 Seven hundred eighty three thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
783490 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
783491 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
783492 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
783493 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
783494 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
783495 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
783496 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
783497 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
783498 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
783499 Seven hundred eighty three thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
783500 Seven hundred eighty three thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783401 ถึง 783500 (Seven hundred eighty three thousand four hundred and one to Seven hundred eighty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 783501-783600, 783601-783700, 783701-783800, 783801-783900, 783901-784000, 784001-784100, 784101-784200, 784201-784300, 784301-784400, 784401-784500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 783301-783400, 783201-783300, 783101-783200, 783001-783100, 782901-783000, 782801-782900, 782701-782800, 782601-782700, 782501-782600, 782401-782500