วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783301 ถึง 783400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 783301 ถึง 783400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783301 ถึง 783400 (Seven hundred eighty three thousand three hundred and one to Seven hundred eighty three thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
783301 Seven hundred eighty three thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
783302 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
783303 Seven hundred eighty three thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
783304 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
783305 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
783306 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
783307 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
783308 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
783309 Seven hundred eighty three thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
783310 Seven hundred eighty three thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
783311 Seven hundred eighty three thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
783312 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
783313 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
783314 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
783315 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
783316 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
783317 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
783318 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
783319 Seven hundred eighty three thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
783320 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
783321 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
783322 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
783323 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
783324 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
783325 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
783326 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
783327 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
783328 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
783329 Seven hundred eighty three thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
783330 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
783331 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
783332 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
783333 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
783334 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
783335 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
783336 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
783337 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
783338 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
783339 Seven hundred eighty three thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
783340 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
783341 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
783342 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
783343 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
783344 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
783345 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
783346 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
783347 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
783348 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
783349 Seven hundred eighty three thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
783350 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
783351 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
783352 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
783353 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
783354 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
783355 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
783356 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
783357 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
783358 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
783359 Seven hundred eighty three thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
783360 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
783361 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
783362 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
783363 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
783364 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
783365 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
783366 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
783367 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
783368 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
783369 Seven hundred eighty three thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
783370 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
783371 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
783372 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
783373 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
783374 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
783375 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
783376 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
783377 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
783378 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
783379 Seven hundred eighty three thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
783380 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
783381 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
783382 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
783383 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
783384 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
783385 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
783386 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
783387 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
783388 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
783389 Seven hundred eighty three thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
783390 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
783391 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
783392 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
783393 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
783394 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
783395 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
783396 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
783397 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
783398 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
783399 Seven hundred eighty three thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
783400 Seven hundred eighty three thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 783301 ถึง 783400 (Seven hundred eighty three thousand three hundred and one to Seven hundred eighty three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 783401-783500, 783501-783600, 783601-783700, 783701-783800, 783801-783900, 783901-784000, 784001-784100, 784101-784200, 784201-784300, 784301-784400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 783201-783300, 783101-783200, 783001-783100, 782901-783000, 782801-782900, 782701-782800, 782601-782700, 782501-782600, 782401-782500, 782301-782400