วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 782801 ถึง 782900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782801 ถึง 782900 (Seven hundred eighty two thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty two thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
782801 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
782802 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
782803 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
782804 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
782805 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
782806 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก
782807 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
782808 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
782809 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
782810 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
782811 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
782812 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
782813 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
782814 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
782815 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
782816 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
782817 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
782818 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
782819 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
782820 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
782821 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
782822 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
782823 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
782824 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
782825 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
782826 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
782827 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
782828 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
782829 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
782830 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
782831 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
782832 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
782833 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
782834 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
782835 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
782836 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
782837 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
782838 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
782839 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
782840 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
782841 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
782842 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
782843 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
782844 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
782845 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
782846 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
782847 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
782848 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
782849 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
782850 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
782851 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
782852 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
782853 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
782854 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
782855 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
782856 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
782857 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
782858 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
782859 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
782860 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
782861 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
782862 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
782863 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
782864 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
782865 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
782866 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
782867 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
782868 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
782869 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
782870 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
782871 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
782872 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
782873 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
782874 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
782875 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
782876 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
782877 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
782878 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
782879 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
782880 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
782881 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
782882 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
782883 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
782884 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
782885 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
782886 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
782887 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
782888 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
782889 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
782890 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
782891 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
782892 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
782893 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
782894 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
782895 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
782896 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
782897 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
782898 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
782899 Seven hundred eighty two thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
782900 Seven hundred eighty two thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782801 ถึง 782900 (Seven hundred eighty two thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty two thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน