วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 782401 ถึง 782500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 782401 ถึง 782500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782401 ถึง 782500 (Seven hundred eighty two thousand four hundred and one to Seven hundred eighty two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
782401 Seven hundred eighty two thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
782402 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
782403 Seven hundred eighty two thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
782404 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
782405 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
782406 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
782407 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
782408 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
782409 Seven hundred eighty two thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
782410 Seven hundred eighty two thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
782411 Seven hundred eighty two thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
782412 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
782413 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
782414 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
782415 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
782416 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
782417 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
782418 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
782419 Seven hundred eighty two thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
782420 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
782421 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
782422 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
782423 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
782424 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
782425 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
782426 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
782427 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
782428 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
782429 Seven hundred eighty two thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
782430 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
782431 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
782432 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
782433 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
782434 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
782435 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
782436 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
782437 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
782438 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
782439 Seven hundred eighty two thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
782440 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
782441 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
782442 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
782443 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
782444 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
782445 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
782446 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
782447 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
782448 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
782449 Seven hundred eighty two thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
782450 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
782451 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
782452 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
782453 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
782454 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
782455 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
782456 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
782457 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
782458 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
782459 Seven hundred eighty two thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
782460 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
782461 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
782462 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
782463 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
782464 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
782465 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
782466 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
782467 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
782468 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
782469 Seven hundred eighty two thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
782470 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
782471 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
782472 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
782473 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
782474 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
782475 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
782476 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
782477 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
782478 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
782479 Seven hundred eighty two thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
782480 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
782481 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
782482 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
782483 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
782484 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
782485 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
782486 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
782487 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
782488 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
782489 Seven hundred eighty two thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
782490 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
782491 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
782492 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
782493 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
782494 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
782495 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
782496 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
782497 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
782498 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
782499 Seven hundred eighty two thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
782500 Seven hundred eighty two thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782401 ถึง 782500 (Seven hundred eighty two thousand four hundred and one to Seven hundred eighty two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 782501-782600, 782601-782700, 782701-782800, 782801-782900, 782901-783000, 783001-783100, 783101-783200, 783201-783300, 783301-783400, 783401-783500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 782301-782400, 782201-782300, 782101-782200, 782001-782100, 781901-782000, 781801-781900, 781701-781800, 781601-781700, 781501-781600, 781401-781500