วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 782201 ถึง 782300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 782201 ถึง 782300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782201 ถึง 782300 (Seven hundred eighty two thousand two hundred and one to Seven hundred eighty two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
782201 Seven hundred eighty two thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
782202 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
782203 Seven hundred eighty two thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
782204 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
782205 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
782206 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
782207 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
782208 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
782209 Seven hundred eighty two thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
782210 Seven hundred eighty two thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
782211 Seven hundred eighty two thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
782212 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
782213 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
782214 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
782215 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
782216 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
782217 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
782218 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
782219 Seven hundred eighty two thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
782220 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
782221 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
782222 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
782223 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
782224 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
782225 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
782226 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
782227 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
782228 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
782229 Seven hundred eighty two thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
782230 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
782231 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
782232 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
782233 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
782234 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
782235 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
782236 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
782237 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
782238 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
782239 Seven hundred eighty two thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
782240 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
782241 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
782242 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
782243 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
782244 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
782245 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
782246 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
782247 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
782248 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
782249 Seven hundred eighty two thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
782250 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
782251 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
782252 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
782253 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
782254 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
782255 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
782256 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
782257 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
782258 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
782259 Seven hundred eighty two thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
782260 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
782261 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
782262 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
782263 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
782264 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
782265 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
782266 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
782267 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
782268 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
782269 Seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
782270 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
782271 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
782272 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
782273 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
782274 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
782275 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
782276 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
782277 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
782278 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
782279 Seven hundred eighty two thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
782280 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
782281 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
782282 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
782283 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
782284 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
782285 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
782286 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
782287 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
782288 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
782289 Seven hundred eighty two thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
782290 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
782291 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
782292 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
782293 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
782294 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
782295 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
782296 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
782297 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
782298 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
782299 Seven hundred eighty two thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
782300 Seven hundred eighty two thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782201 ถึง 782300 (Seven hundred eighty two thousand two hundred and one to Seven hundred eighty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 782301-782400, 782401-782500, 782501-782600, 782601-782700, 782701-782800, 782801-782900, 782901-783000, 783001-783100, 783101-783200, 783201-783300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 782101-782200, 782001-782100, 781901-782000, 781801-781900, 781701-781800, 781601-781700, 781501-781600, 781401-781500, 781301-781400, 781201-781300