วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 781001 ถึง 781100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 781001 ถึง 781100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 781001 ถึง 781100 (Seven hundred eighty one thousand and one to Seven hundred eighty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
781001 Seven hundred eighty one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
781002 Seven hundred eighty one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
781003 Seven hundred eighty one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
781004 Seven hundred eighty one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
781005 Seven hundred eighty one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
781006 Seven hundred eighty one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
781007 Seven hundred eighty one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
781008 Seven hundred eighty one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
781009 Seven hundred eighty one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
781010 Seven hundred eighty one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
781011 Seven hundred eighty one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
781012 Seven hundred eighty one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
781013 Seven hundred eighty one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
781014 Seven hundred eighty one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
781015 Seven hundred eighty one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
781016 Seven hundred eighty one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
781017 Seven hundred eighty one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
781018 Seven hundred eighty one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
781019 Seven hundred eighty one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
781020 Seven hundred eighty one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
781021 Seven hundred eighty one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
781022 Seven hundred eighty one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
781023 Seven hundred eighty one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
781024 Seven hundred eighty one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
781025 Seven hundred eighty one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
781026 Seven hundred eighty one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
781027 Seven hundred eighty one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
781028 Seven hundred eighty one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
781029 Seven hundred eighty one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
781030 Seven hundred eighty one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
781031 Seven hundred eighty one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
781032 Seven hundred eighty one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
781033 Seven hundred eighty one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
781034 Seven hundred eighty one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
781035 Seven hundred eighty one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
781036 Seven hundred eighty one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
781037 Seven hundred eighty one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
781038 Seven hundred eighty one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
781039 Seven hundred eighty one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
781040 Seven hundred eighty one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
781041 Seven hundred eighty one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
781042 Seven hundred eighty one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
781043 Seven hundred eighty one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
781044 Seven hundred eighty one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
781045 Seven hundred eighty one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
781046 Seven hundred eighty one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
781047 Seven hundred eighty one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
781048 Seven hundred eighty one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
781049 Seven hundred eighty one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
781050 Seven hundred eighty one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
781051 Seven hundred eighty one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
781052 Seven hundred eighty one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
781053 Seven hundred eighty one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
781054 Seven hundred eighty one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
781055 Seven hundred eighty one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
781056 Seven hundred eighty one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
781057 Seven hundred eighty one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
781058 Seven hundred eighty one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
781059 Seven hundred eighty one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
781060 Seven hundred eighty one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
781061 Seven hundred eighty one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
781062 Seven hundred eighty one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
781063 Seven hundred eighty one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
781064 Seven hundred eighty one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
781065 Seven hundred eighty one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
781066 Seven hundred eighty one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
781067 Seven hundred eighty one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
781068 Seven hundred eighty one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
781069 Seven hundred eighty one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
781070 Seven hundred eighty one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
781071 Seven hundred eighty one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
781072 Seven hundred eighty one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
781073 Seven hundred eighty one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
781074 Seven hundred eighty one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
781075 Seven hundred eighty one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
781076 Seven hundred eighty one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
781077 Seven hundred eighty one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
781078 Seven hundred eighty one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
781079 Seven hundred eighty one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
781080 Seven hundred eighty one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
781081 Seven hundred eighty one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
781082 Seven hundred eighty one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
781083 Seven hundred eighty one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
781084 Seven hundred eighty one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
781085 Seven hundred eighty one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
781086 Seven hundred eighty one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
781087 Seven hundred eighty one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
781088 Seven hundred eighty one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
781089 Seven hundred eighty one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
781090 Seven hundred eighty one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
781091 Seven hundred eighty one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
781092 Seven hundred eighty one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
781093 Seven hundred eighty one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
781094 Seven hundred eighty one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
781095 Seven hundred eighty one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
781096 Seven hundred eighty one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
781097 Seven hundred eighty one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
781098 Seven hundred eighty one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
781099 Seven hundred eighty one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
781100 Seven hundred eighty one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 781001 ถึง 781100 (Seven hundred eighty one thousand and one to Seven hundred eighty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 781101-781200, 781201-781300, 781301-781400, 781401-781500, 781501-781600, 781601-781700, 781701-781800, 781801-781900, 781901-782000, 782001-782100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 780901-781000, 780801-780900, 780701-780800, 780601-780700, 780501-780600, 780401-780500, 780301-780400, 780201-780300, 780101-780200, 780001-780100