วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 780801 ถึง 780900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 780801 ถึง 780900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780801 ถึง 780900 (Seven hundred eighty thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
780801 Seven hundred eighty thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
780802 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
780803 Seven hundred eighty thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
780804 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
780805 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
780806 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
780807 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
780808 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
780809 Seven hundred eighty thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
780810 Seven hundred eighty thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
780811 Seven hundred eighty thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
780812 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
780813 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
780814 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
780815 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
780816 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
780817 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
780818 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
780819 Seven hundred eighty thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
780820 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
780821 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
780822 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
780823 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
780824 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
780825 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
780826 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
780827 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
780828 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
780829 Seven hundred eighty thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
780830 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
780831 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
780832 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
780833 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
780834 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
780835 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
780836 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
780837 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
780838 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
780839 Seven hundred eighty thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
780840 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
780841 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
780842 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
780843 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
780844 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
780845 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
780846 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
780847 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
780848 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
780849 Seven hundred eighty thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
780850 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
780851 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
780852 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
780853 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
780854 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
780855 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
780856 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
780857 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
780858 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
780859 Seven hundred eighty thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
780860 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
780861 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
780862 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
780863 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
780864 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
780865 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
780866 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
780867 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
780868 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
780869 Seven hundred eighty thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
780870 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
780871 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
780872 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
780873 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
780874 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
780875 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
780876 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
780877 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
780878 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
780879 Seven hundred eighty thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
780880 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
780881 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
780882 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
780883 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
780884 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
780885 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
780886 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
780887 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
780888 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
780889 Seven hundred eighty thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
780890 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
780891 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
780892 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
780893 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
780894 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
780895 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
780896 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
780897 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
780898 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
780899 Seven hundred eighty thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
780900 Seven hundred eighty thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780801 ถึง 780900 (Seven hundred eighty thousand eight hundred and one to Seven hundred eighty thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 780901-781000, 781001-781100, 781101-781200, 781201-781300, 781301-781400, 781401-781500, 781501-781600, 781601-781700, 781701-781800, 781801-781900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 780701-780800, 780601-780700, 780501-780600, 780401-780500, 780301-780400, 780201-780300, 780101-780200, 780001-780100, 779901-780000, 779801-779900