วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 780301 ถึง 780400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 780301 ถึง 780400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780301 ถึง 780400 (Seven hundred eighty thousand three hundred and one to Seven hundred eighty thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
780301 Seven hundred eighty thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
780302 Seven hundred eighty thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
780303 Seven hundred eighty thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
780304 Seven hundred eighty thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
780305 Seven hundred eighty thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
780306 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
780307 Seven hundred eighty thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
780308 Seven hundred eighty thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
780309 Seven hundred eighty thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
780310 Seven hundred eighty thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
780311 Seven hundred eighty thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
780312 Seven hundred eighty thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
780313 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
780314 Seven hundred eighty thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
780315 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
780316 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
780317 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
780318 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
780319 Seven hundred eighty thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
780320 Seven hundred eighty thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
780321 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
780322 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
780323 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
780324 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
780325 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
780326 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
780327 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
780328 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
780329 Seven hundred eighty thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
780330 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
780331 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
780332 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
780333 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
780334 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
780335 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
780336 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
780337 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
780338 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
780339 Seven hundred eighty thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
780340 Seven hundred eighty thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
780341 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
780342 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
780343 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
780344 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
780345 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
780346 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
780347 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
780348 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
780349 Seven hundred eighty thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
780350 Seven hundred eighty thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
780351 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
780352 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
780353 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
780354 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
780355 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
780356 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
780357 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
780358 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
780359 Seven hundred eighty thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
780360 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
780361 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
780362 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
780363 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
780364 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
780365 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
780366 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
780367 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
780368 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
780369 Seven hundred eighty thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
780370 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
780371 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
780372 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
780373 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
780374 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
780375 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
780376 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
780377 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
780378 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
780379 Seven hundred eighty thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
780380 Seven hundred eighty thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
780381 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
780382 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
780383 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
780384 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
780385 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
780386 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
780387 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
780388 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
780389 Seven hundred eighty thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
780390 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
780391 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
780392 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
780393 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
780394 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
780395 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
780396 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
780397 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
780398 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
780399 Seven hundred eighty thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
780400 Seven hundred eighty thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 780301 ถึง 780400 (Seven hundred eighty thousand three hundred and one to Seven hundred eighty thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 780401-780500, 780501-780600, 780601-780700, 780701-780800, 780801-780900, 780901-781000, 781001-781100, 781101-781200, 781201-781300, 781301-781400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 780201-780300, 780101-780200, 780001-780100, 779901-780000, 779801-779900, 779701-779800, 779601-779700, 779501-779600, 779401-779500, 779301-779400