วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 778001 ถึง 778100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 778001 ถึง 778100 (Seven hundred seventy eight thousand and one to Seven hundred seventy eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
778001 Seven hundred seventy eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
778002 Seven hundred seventy eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สอง
778003 Seven hundred seventy eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม
778004 Seven hundred seventy eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่
778005 Seven hundred seventy eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
778006 Seven hundred seventy eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก
778007 Seven hundred seventy eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
778008 Seven hundred seventy eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด
778009 Seven hundred seventy eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
778010 Seven hundred seventy eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
778011 Seven hundred seventy eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
778012 Seven hundred seventy eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
778013 Seven hundred seventy eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
778014 Seven hundred seventy eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
778015 Seven hundred seventy eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
778016 Seven hundred seventy eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
778017 Seven hundred seventy eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
778018 Seven hundred seventy eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
778019 Seven hundred seventy eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
778020 Seven hundred seventy eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
778021 Seven hundred seventy eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
778022 Seven hundred seventy eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
778023 Seven hundred seventy eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
778024 Seven hundred seventy eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
778025 Seven hundred seventy eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
778026 Seven hundred seventy eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
778027 Seven hundred seventy eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
778028 Seven hundred seventy eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
778029 Seven hundred seventy eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
778030 Seven hundred seventy eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
778031 Seven hundred seventy eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
778032 Seven hundred seventy eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
778033 Seven hundred seventy eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
778034 Seven hundred seventy eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
778035 Seven hundred seventy eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
778036 Seven hundred seventy eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
778037 Seven hundred seventy eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
778038 Seven hundred seventy eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
778039 Seven hundred seventy eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
778040 Seven hundred seventy eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
778041 Seven hundred seventy eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
778042 Seven hundred seventy eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
778043 Seven hundred seventy eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
778044 Seven hundred seventy eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
778045 Seven hundred seventy eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
778046 Seven hundred seventy eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
778047 Seven hundred seventy eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
778048 Seven hundred seventy eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
778049 Seven hundred seventy eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
778050 Seven hundred seventy eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
778051 Seven hundred seventy eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
778052 Seven hundred seventy eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
778053 Seven hundred seventy eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
778054 Seven hundred seventy eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
778055 Seven hundred seventy eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
778056 Seven hundred seventy eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
778057 Seven hundred seventy eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
778058 Seven hundred seventy eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
778059 Seven hundred seventy eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
778060 Seven hundred seventy eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
778061 Seven hundred seventy eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
778062 Seven hundred seventy eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
778063 Seven hundred seventy eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
778064 Seven hundred seventy eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
778065 Seven hundred seventy eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
778066 Seven hundred seventy eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
778067 Seven hundred seventy eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
778068 Seven hundred seventy eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
778069 Seven hundred seventy eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
778070 Seven hundred seventy eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
778071 Seven hundred seventy eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
778072 Seven hundred seventy eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
778073 Seven hundred seventy eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
778074 Seven hundred seventy eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
778075 Seven hundred seventy eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
778076 Seven hundred seventy eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
778077 Seven hundred seventy eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
778078 Seven hundred seventy eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
778079 Seven hundred seventy eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
778080 Seven hundred seventy eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
778081 Seven hundred seventy eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
778082 Seven hundred seventy eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
778083 Seven hundred seventy eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
778084 Seven hundred seventy eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
778085 Seven hundred seventy eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
778086 Seven hundred seventy eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
778087 Seven hundred seventy eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
778088 Seven hundred seventy eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
778089 Seven hundred seventy eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
778090 Seven hundred seventy eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
778091 Seven hundred seventy eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
778092 Seven hundred seventy eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
778093 Seven hundred seventy eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
778094 Seven hundred seventy eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
778095 Seven hundred seventy eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
778096 Seven hundred seventy eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
778097 Seven hundred seventy eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
778098 Seven hundred seventy eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
778099 Seven hundred seventy eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
778100 Seven hundred seventy eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 778001 ถึง 778100 (Seven hundred seventy eight thousand and one to Seven hundred seventy eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน