วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 775001 ถึง 775100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 775001 ถึง 775100 (Seven hundred seventy five thousand and one to Seven hundred seventy five thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
775001 Seven hundred seventy five thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
775002 Seven hundred seventy five thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
775003 Seven hundred seventy five thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
775004 Seven hundred seventy five thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
775005 Seven hundred seventy five thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
775006 Seven hundred seventy five thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก
775007 Seven hundred seventy five thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
775008 Seven hundred seventy five thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
775009 Seven hundred seventy five thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
775010 Seven hundred seventy five thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
775011 Seven hundred seventy five thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
775012 Seven hundred seventy five thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
775013 Seven hundred seventy five thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
775014 Seven hundred seventy five thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
775015 Seven hundred seventy five thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
775016 Seven hundred seventy five thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
775017 Seven hundred seventy five thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
775018 Seven hundred seventy five thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
775019 Seven hundred seventy five thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
775020 Seven hundred seventy five thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
775021 Seven hundred seventy five thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
775022 Seven hundred seventy five thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
775023 Seven hundred seventy five thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
775024 Seven hundred seventy five thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
775025 Seven hundred seventy five thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
775026 Seven hundred seventy five thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
775027 Seven hundred seventy five thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
775028 Seven hundred seventy five thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
775029 Seven hundred seventy five thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
775030 Seven hundred seventy five thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
775031 Seven hundred seventy five thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
775032 Seven hundred seventy five thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
775033 Seven hundred seventy five thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
775034 Seven hundred seventy five thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
775035 Seven hundred seventy five thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
775036 Seven hundred seventy five thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
775037 Seven hundred seventy five thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
775038 Seven hundred seventy five thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
775039 Seven hundred seventy five thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
775040 Seven hundred seventy five thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
775041 Seven hundred seventy five thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
775042 Seven hundred seventy five thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
775043 Seven hundred seventy five thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
775044 Seven hundred seventy five thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
775045 Seven hundred seventy five thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
775046 Seven hundred seventy five thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
775047 Seven hundred seventy five thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
775048 Seven hundred seventy five thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
775049 Seven hundred seventy five thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
775050 Seven hundred seventy five thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
775051 Seven hundred seventy five thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
775052 Seven hundred seventy five thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
775053 Seven hundred seventy five thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
775054 Seven hundred seventy five thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
775055 Seven hundred seventy five thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
775056 Seven hundred seventy five thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
775057 Seven hundred seventy five thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
775058 Seven hundred seventy five thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
775059 Seven hundred seventy five thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
775060 Seven hundred seventy five thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
775061 Seven hundred seventy five thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
775062 Seven hundred seventy five thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
775063 Seven hundred seventy five thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
775064 Seven hundred seventy five thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
775065 Seven hundred seventy five thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
775066 Seven hundred seventy five thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
775067 Seven hundred seventy five thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
775068 Seven hundred seventy five thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
775069 Seven hundred seventy five thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
775070 Seven hundred seventy five thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
775071 Seven hundred seventy five thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
775072 Seven hundred seventy five thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
775073 Seven hundred seventy five thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
775074 Seven hundred seventy five thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
775075 Seven hundred seventy five thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
775076 Seven hundred seventy five thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
775077 Seven hundred seventy five thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
775078 Seven hundred seventy five thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
775079 Seven hundred seventy five thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
775080 Seven hundred seventy five thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
775081 Seven hundred seventy five thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
775082 Seven hundred seventy five thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
775083 Seven hundred seventy five thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
775084 Seven hundred seventy five thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
775085 Seven hundred seventy five thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
775086 Seven hundred seventy five thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
775087 Seven hundred seventy five thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
775088 Seven hundred seventy five thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
775089 Seven hundred seventy five thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
775090 Seven hundred seventy five thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
775091 Seven hundred seventy five thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
775092 Seven hundred seventy five thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
775093 Seven hundred seventy five thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
775094 Seven hundred seventy five thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
775095 Seven hundred seventy five thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
775096 Seven hundred seventy five thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
775097 Seven hundred seventy five thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
775098 Seven hundred seventy five thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
775099 Seven hundred seventy five thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
775100 Seven hundred seventy five thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 775001 ถึง 775100 (Seven hundred seventy five thousand and one to Seven hundred seventy five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน