วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 772001 ถึง 772100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 772001 ถึง 772100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 772001 ถึง 772100 (Seven hundred seventy two thousand and one to Seven hundred seventy two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
772001 Seven hundred seventy two thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
772002 Seven hundred seventy two thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สอง
772003 Seven hundred seventy two thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม
772004 Seven hundred seventy two thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่
772005 Seven hundred seventy two thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
772006 Seven hundred seventy two thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก
772007 Seven hundred seventy two thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
772008 Seven hundred seventy two thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด
772009 Seven hundred seventy two thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
772010 Seven hundred seventy two thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
772011 Seven hundred seventy two thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
772012 Seven hundred seventy two thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
772013 Seven hundred seventy two thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
772014 Seven hundred seventy two thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
772015 Seven hundred seventy two thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
772016 Seven hundred seventy two thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
772017 Seven hundred seventy two thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
772018 Seven hundred seventy two thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
772019 Seven hundred seventy two thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
772020 Seven hundred seventy two thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
772021 Seven hundred seventy two thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
772022 Seven hundred seventy two thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
772023 Seven hundred seventy two thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
772024 Seven hundred seventy two thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
772025 Seven hundred seventy two thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
772026 Seven hundred seventy two thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
772027 Seven hundred seventy two thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
772028 Seven hundred seventy two thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
772029 Seven hundred seventy two thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
772030 Seven hundred seventy two thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
772031 Seven hundred seventy two thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
772032 Seven hundred seventy two thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
772033 Seven hundred seventy two thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
772034 Seven hundred seventy two thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
772035 Seven hundred seventy two thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
772036 Seven hundred seventy two thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
772037 Seven hundred seventy two thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
772038 Seven hundred seventy two thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
772039 Seven hundred seventy two thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
772040 Seven hundred seventy two thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
772041 Seven hundred seventy two thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
772042 Seven hundred seventy two thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
772043 Seven hundred seventy two thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
772044 Seven hundred seventy two thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
772045 Seven hundred seventy two thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
772046 Seven hundred seventy two thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
772047 Seven hundred seventy two thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
772048 Seven hundred seventy two thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
772049 Seven hundred seventy two thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
772050 Seven hundred seventy two thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
772051 Seven hundred seventy two thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
772052 Seven hundred seventy two thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
772053 Seven hundred seventy two thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
772054 Seven hundred seventy two thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
772055 Seven hundred seventy two thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
772056 Seven hundred seventy two thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
772057 Seven hundred seventy two thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
772058 Seven hundred seventy two thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
772059 Seven hundred seventy two thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
772060 Seven hundred seventy two thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
772061 Seven hundred seventy two thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
772062 Seven hundred seventy two thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
772063 Seven hundred seventy two thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
772064 Seven hundred seventy two thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
772065 Seven hundred seventy two thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
772066 Seven hundred seventy two thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
772067 Seven hundred seventy two thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
772068 Seven hundred seventy two thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
772069 Seven hundred seventy two thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
772070 Seven hundred seventy two thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
772071 Seven hundred seventy two thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
772072 Seven hundred seventy two thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
772073 Seven hundred seventy two thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
772074 Seven hundred seventy two thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
772075 Seven hundred seventy two thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
772076 Seven hundred seventy two thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
772077 Seven hundred seventy two thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
772078 Seven hundred seventy two thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
772079 Seven hundred seventy two thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
772080 Seven hundred seventy two thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
772081 Seven hundred seventy two thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
772082 Seven hundred seventy two thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
772083 Seven hundred seventy two thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
772084 Seven hundred seventy two thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
772085 Seven hundred seventy two thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
772086 Seven hundred seventy two thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
772087 Seven hundred seventy two thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
772088 Seven hundred seventy two thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
772089 Seven hundred seventy two thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
772090 Seven hundred seventy two thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
772091 Seven hundred seventy two thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
772092 Seven hundred seventy two thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
772093 Seven hundred seventy two thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
772094 Seven hundred seventy two thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
772095 Seven hundred seventy two thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
772096 Seven hundred seventy two thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
772097 Seven hundred seventy two thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
772098 Seven hundred seventy two thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
772099 Seven hundred seventy two thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
772100 Seven hundred seventy two thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 772001 ถึง 772100 (Seven hundred seventy two thousand and one to Seven hundred seventy two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 772101-772200, 772201-772300, 772301-772400, 772401-772500, 772501-772600, 772601-772700, 772701-772800, 772801-772900, 772901-773000, 773001-773100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 771901-772000, 771801-771900, 771701-771800, 771601-771700, 771501-771600, 771401-771500, 771301-771400, 771201-771300, 771101-771200, 771001-771100