วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 771001 ถึง 771100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 771001 ถึง 771100 (Seven hundred seventy one thousand and one to Seven hundred seventy one thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
771001 Seven hundred seventy one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
771002 Seven hundred seventy one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
771003 Seven hundred seventy one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
771004 Seven hundred seventy one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
771005 Seven hundred seventy one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
771006 Seven hundred seventy one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
771007 Seven hundred seventy one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
771008 Seven hundred seventy one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
771009 Seven hundred seventy one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
771010 Seven hundred seventy one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
771011 Seven hundred seventy one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
771012 Seven hundred seventy one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
771013 Seven hundred seventy one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
771014 Seven hundred seventy one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
771015 Seven hundred seventy one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
771016 Seven hundred seventy one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
771017 Seven hundred seventy one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
771018 Seven hundred seventy one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
771019 Seven hundred seventy one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
771020 Seven hundred seventy one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
771021 Seven hundred seventy one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
771022 Seven hundred seventy one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
771023 Seven hundred seventy one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
771024 Seven hundred seventy one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
771025 Seven hundred seventy one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
771026 Seven hundred seventy one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
771027 Seven hundred seventy one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
771028 Seven hundred seventy one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
771029 Seven hundred seventy one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
771030 Seven hundred seventy one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
771031 Seven hundred seventy one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
771032 Seven hundred seventy one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
771033 Seven hundred seventy one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
771034 Seven hundred seventy one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
771035 Seven hundred seventy one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
771036 Seven hundred seventy one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
771037 Seven hundred seventy one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
771038 Seven hundred seventy one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
771039 Seven hundred seventy one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
771040 Seven hundred seventy one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
771041 Seven hundred seventy one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
771042 Seven hundred seventy one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
771043 Seven hundred seventy one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
771044 Seven hundred seventy one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
771045 Seven hundred seventy one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
771046 Seven hundred seventy one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
771047 Seven hundred seventy one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
771048 Seven hundred seventy one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
771049 Seven hundred seventy one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
771050 Seven hundred seventy one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
771051 Seven hundred seventy one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
771052 Seven hundred seventy one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
771053 Seven hundred seventy one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
771054 Seven hundred seventy one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
771055 Seven hundred seventy one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
771056 Seven hundred seventy one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
771057 Seven hundred seventy one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
771058 Seven hundred seventy one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
771059 Seven hundred seventy one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
771060 Seven hundred seventy one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
771061 Seven hundred seventy one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
771062 Seven hundred seventy one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
771063 Seven hundred seventy one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
771064 Seven hundred seventy one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
771065 Seven hundred seventy one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
771066 Seven hundred seventy one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
771067 Seven hundred seventy one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
771068 Seven hundred seventy one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
771069 Seven hundred seventy one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
771070 Seven hundred seventy one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
771071 Seven hundred seventy one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
771072 Seven hundred seventy one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
771073 Seven hundred seventy one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
771074 Seven hundred seventy one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
771075 Seven hundred seventy one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
771076 Seven hundred seventy one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
771077 Seven hundred seventy one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
771078 Seven hundred seventy one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
771079 Seven hundred seventy one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
771080 Seven hundred seventy one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
771081 Seven hundred seventy one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
771082 Seven hundred seventy one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
771083 Seven hundred seventy one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
771084 Seven hundred seventy one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
771085 Seven hundred seventy one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
771086 Seven hundred seventy one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
771087 Seven hundred seventy one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
771088 Seven hundred seventy one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
771089 Seven hundred seventy one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
771090 Seven hundred seventy one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
771091 Seven hundred seventy one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
771092 Seven hundred seventy one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
771093 Seven hundred seventy one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
771094 Seven hundred seventy one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
771095 Seven hundred seventy one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
771096 Seven hundred seventy one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
771097 Seven hundred seventy one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
771098 Seven hundred seventy one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
771099 Seven hundred seventy one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
771100 Seven hundred seventy one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เซฟเวินที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 771001 ถึง 771100 (Seven hundred seventy one thousand and one to Seven hundred seventy one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน