วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 769301 ถึง 769400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 769301 ถึง 769400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 769301 ถึง 769400 (Seven hundred sixty nine thousand three hundred and one to Seven hundred sixty nine thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
769301 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
769302 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
769303 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
769304 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
769305 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
769306 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
769307 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
769308 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
769309 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
769310 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
769311 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
769312 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
769313 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
769314 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
769315 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
769316 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
769317 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
769318 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
769319 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
769320 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
769321 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
769322 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
769323 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
769324 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
769325 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
769326 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
769327 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
769328 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
769329 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
769330 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
769331 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
769332 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
769333 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
769334 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
769335 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
769336 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
769337 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
769338 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
769339 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
769340 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
769341 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
769342 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
769343 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
769344 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
769345 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
769346 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
769347 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
769348 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
769349 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
769350 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
769351 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
769352 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
769353 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
769354 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
769355 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
769356 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
769357 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
769358 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
769359 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
769360 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
769361 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
769362 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
769363 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
769364 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
769365 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
769366 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
769367 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
769368 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
769369 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
769370 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
769371 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
769372 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
769373 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
769374 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
769375 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
769376 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
769377 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
769378 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
769379 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
769380 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
769381 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
769382 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
769383 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
769384 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
769385 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
769386 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
769387 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
769388 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
769389 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
769390 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
769391 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
769392 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
769393 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
769394 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
769395 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
769396 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
769397 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
769398 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
769399 Seven hundred sixty nine thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
769400 Seven hundred sixty nine thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 769301 ถึง 769400 (Seven hundred sixty nine thousand three hundred and one to Seven hundred sixty nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 769401-769500, 769501-769600, 769601-769700, 769701-769800, 769801-769900, 769901-770000, 770001-770100, 770101-770200, 770201-770300, 770301-770400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 769201-769300, 769101-769200, 769001-769100, 768901-769000, 768801-768900, 768701-768800, 768601-768700, 768501-768600, 768401-768500, 768301-768400