วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 769201 ถึง 769300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 769201 ถึง 769300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 769201 ถึง 769300 (Seven hundred sixty nine thousand two hundred and one to Seven hundred sixty nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
769201 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
769202 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
769203 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
769204 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
769205 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
769206 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
769207 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
769208 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
769209 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
769210 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
769211 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
769212 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
769213 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
769214 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
769215 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
769216 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
769217 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
769218 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
769219 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
769220 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
769221 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
769222 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
769223 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
769224 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
769225 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
769226 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
769227 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
769228 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
769229 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
769230 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
769231 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
769232 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
769233 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
769234 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
769235 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
769236 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
769237 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
769238 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
769239 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
769240 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
769241 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
769242 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
769243 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
769244 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
769245 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
769246 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
769247 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
769248 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
769249 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
769250 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
769251 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
769252 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
769253 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
769254 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
769255 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
769256 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
769257 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
769258 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
769259 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
769260 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
769261 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
769262 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
769263 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
769264 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
769265 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
769266 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
769267 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
769268 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
769269 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
769270 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
769271 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
769272 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
769273 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
769274 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
769275 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
769276 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
769277 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
769278 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
769279 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
769280 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
769281 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
769282 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
769283 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
769284 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
769285 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
769286 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
769287 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
769288 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
769289 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
769290 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
769291 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
769292 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
769293 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
769294 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
769295 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
769296 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
769297 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
769298 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
769299 Seven hundred sixty nine thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
769300 Seven hundred sixty nine thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 769201 ถึง 769300 (Seven hundred sixty nine thousand two hundred and one to Seven hundred sixty nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 769301-769400, 769401-769500, 769501-769600, 769601-769700, 769701-769800, 769801-769900, 769901-770000, 770001-770100, 770101-770200, 770201-770300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 769101-769200, 769001-769100, 768901-769000, 768801-768900, 768701-768800, 768601-768700, 768501-768600, 768401-768500, 768301-768400, 768201-768300