วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768901 ถึง 769000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768901 ถึง 769000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768901 ถึง 769000 (Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and one to Seven hundred sixty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
768901 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
768902 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
768903 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
768904 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
768905 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
768906 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
768907 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
768908 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
768909 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
768910 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
768911 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
768912 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
768913 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
768914 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
768915 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
768916 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
768917 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
768918 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
768919 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
768920 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
768921 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
768922 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
768923 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
768924 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
768925 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
768926 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
768927 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
768928 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
768929 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
768930 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
768931 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
768932 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
768933 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
768934 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
768935 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
768936 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
768937 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
768938 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
768939 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
768940 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
768941 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
768942 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
768943 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
768944 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
768945 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
768946 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
768947 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
768948 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
768949 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
768950 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
768951 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
768952 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
768953 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
768954 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
768955 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
768956 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
768957 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
768958 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
768959 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
768960 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
768961 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
768962 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
768963 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
768964 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
768965 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
768966 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
768967 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
768968 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
768969 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
768970 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
768971 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
768972 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
768973 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
768974 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
768975 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
768976 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
768977 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
768978 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
768979 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
768980 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
768981 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
768982 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
768983 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
768984 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
768985 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
768986 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
768987 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
768988 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
768989 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
768990 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
768991 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
768992 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
768993 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
768994 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
768995 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
768996 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
768997 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
768998 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
768999 Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
769000 Seven hundred sixty nine thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768901 ถึง 769000 (Seven hundred sixty eight thousand nine hundred and one to Seven hundred sixty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 769001-769100, 769101-769200, 769201-769300, 769301-769400, 769401-769500, 769501-769600, 769601-769700, 769701-769800, 769801-769900, 769901-770000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 768801-768900, 768701-768800, 768601-768700, 768501-768600, 768401-768500, 768301-768400, 768201-768300, 768101-768200, 768001-768100, 767901-768000