วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768601 ถึง 768700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768601 ถึง 768700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768601 ถึง 768700 (Seven hundred sixty eight thousand six hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
768601 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
768602 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
768603 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
768604 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
768605 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
768606 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
768607 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
768608 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
768609 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
768610 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
768611 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
768612 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
768613 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
768614 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
768615 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
768616 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
768617 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
768618 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
768619 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
768620 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
768621 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
768622 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
768623 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
768624 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
768625 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
768626 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
768627 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
768628 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
768629 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
768630 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
768631 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
768632 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
768633 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
768634 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
768635 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
768636 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
768637 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
768638 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
768639 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
768640 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
768641 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
768642 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
768643 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
768644 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
768645 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
768646 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
768647 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
768648 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
768649 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
768650 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
768651 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
768652 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
768653 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
768654 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
768655 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
768656 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
768657 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
768658 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
768659 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
768660 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
768661 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
768662 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
768663 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
768664 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
768665 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
768666 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
768667 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
768668 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
768669 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
768670 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
768671 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
768672 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
768673 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
768674 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
768675 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
768676 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
768677 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
768678 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
768679 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
768680 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
768681 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
768682 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
768683 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
768684 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
768685 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
768686 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
768687 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
768688 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
768689 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
768690 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
768691 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
768692 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
768693 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
768694 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
768695 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
768696 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
768697 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
768698 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
768699 Seven hundred sixty eight thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
768700 Seven hundred sixty eight thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768601 ถึง 768700 (Seven hundred sixty eight thousand six hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 768701-768800, 768801-768900, 768901-769000, 769001-769100, 769101-769200, 769201-769300, 769301-769400, 769401-769500, 769501-769600, 769601-769700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 768501-768600, 768401-768500, 768301-768400, 768201-768300, 768101-768200, 768001-768100, 767901-768000, 767801-767900, 767701-767800, 767601-767700