วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768301 ถึง 768400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 768301 ถึง 768400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768301 ถึง 768400 (Seven hundred sixty eight thousand three hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
768301 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
768302 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สอง
768303 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม
768304 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่
768305 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
768306 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก
768307 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
768308 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด
768309 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
768310 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
768311 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
768312 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
768313 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
768314 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
768315 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
768316 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
768317 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
768318 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
768319 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
768320 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
768321 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
768322 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
768323 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
768324 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
768325 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
768326 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
768327 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
768328 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
768329 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
768330 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
768331 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
768332 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
768333 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
768334 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
768335 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
768336 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
768337 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
768338 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
768339 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
768340 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
768341 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
768342 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
768343 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
768344 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
768345 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
768346 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
768347 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
768348 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
768349 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
768350 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
768351 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
768352 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
768353 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
768354 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
768355 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
768356 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
768357 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
768358 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
768359 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
768360 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
768361 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
768362 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
768363 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
768364 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
768365 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
768366 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
768367 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
768368 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
768369 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
768370 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
768371 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
768372 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
768373 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
768374 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
768375 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
768376 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
768377 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
768378 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
768379 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
768380 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
768381 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
768382 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
768383 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
768384 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
768385 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
768386 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
768387 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
768388 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
768389 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
768390 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
768391 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
768392 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
768393 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
768394 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
768395 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
768396 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
768397 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
768398 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
768399 Seven hundred sixty eight thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
768400 Seven hundred sixty eight thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 768301 ถึง 768400 (Seven hundred sixty eight thousand three hundred and one to Seven hundred sixty eight thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 768401-768500, 768501-768600, 768601-768700, 768701-768800, 768801-768900, 768901-769000, 769001-769100, 769101-769200, 769201-769300, 769301-769400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 768201-768300, 768101-768200, 768001-768100, 767901-768000, 767801-767900, 767701-767800, 767601-767700, 767501-767600, 767401-767500, 767301-767400