วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 765801 ถึง 765900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 765801 ถึง 765900 (Seven hundred sixty five thousand eight hundred and one to Seven hundred sixty five thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
765801 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
765802 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
765803 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
765804 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
765805 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
765806 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
765807 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
765808 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
765809 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
765810 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
765811 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
765812 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
765813 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
765814 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
765815 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
765816 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
765817 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
765818 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
765819 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
765820 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
765821 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
765822 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
765823 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
765824 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
765825 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
765826 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
765827 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
765828 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
765829 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
765830 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
765831 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
765832 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
765833 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
765834 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
765835 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
765836 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
765837 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
765838 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
765839 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
765840 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
765841 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
765842 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
765843 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
765844 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
765845 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
765846 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
765847 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
765848 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
765849 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
765850 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
765851 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
765852 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
765853 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
765854 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
765855 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
765856 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
765857 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
765858 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
765859 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
765860 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
765861 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
765862 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
765863 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
765864 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
765865 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
765866 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
765867 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
765868 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
765869 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
765870 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
765871 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
765872 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
765873 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
765874 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
765875 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
765876 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
765877 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
765878 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
765879 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
765880 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
765881 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
765882 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
765883 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
765884 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
765885 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
765886 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
765887 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
765888 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
765889 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
765890 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
765891 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
765892 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
765893 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
765894 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
765895 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
765896 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
765897 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
765898 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
765899 Seven hundred sixty five thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
765900 Seven hundred sixty five thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 765801 ถึง 765900 (Seven hundred sixty five thousand eight hundred and one to Seven hundred sixty five thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน