วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 765401 ถึง 765500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 765401 ถึง 765500 (Seven hundred sixty five thousand four hundred and one to Seven hundred sixty five thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
765401 Seven hundred sixty five thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
765402 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
765403 Seven hundred sixty five thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
765404 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
765405 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
765406 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
765407 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
765408 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
765409 Seven hundred sixty five thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
765410 Seven hundred sixty five thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
765411 Seven hundred sixty five thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
765412 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
765413 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
765414 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
765415 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
765416 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
765417 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
765418 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
765419 Seven hundred sixty five thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
765420 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
765421 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
765422 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
765423 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
765424 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
765425 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
765426 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
765427 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
765428 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
765429 Seven hundred sixty five thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
765430 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
765431 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
765432 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
765433 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
765434 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
765435 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
765436 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
765437 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
765438 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
765439 Seven hundred sixty five thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
765440 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
765441 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
765442 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
765443 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
765444 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
765445 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
765446 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
765447 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
765448 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
765449 Seven hundred sixty five thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
765450 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
765451 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
765452 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
765453 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
765454 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
765455 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
765456 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
765457 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
765458 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
765459 Seven hundred sixty five thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
765460 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
765461 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
765462 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
765463 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
765464 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
765465 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
765466 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
765467 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
765468 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
765469 Seven hundred sixty five thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
765470 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
765471 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
765472 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
765473 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
765474 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
765475 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
765476 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
765477 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
765478 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
765479 Seven hundred sixty five thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
765480 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
765481 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
765482 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
765483 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
765484 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
765485 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
765486 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
765487 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
765488 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
765489 Seven hundred sixty five thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
765490 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
765491 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
765492 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
765493 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
765494 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
765495 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
765496 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
765497 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
765498 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
765499 Seven hundred sixty five thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
765500 Seven hundred sixty five thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 765401 ถึง 765500 (Seven hundred sixty five thousand four hundred and one to Seven hundred sixty five thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน