วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 764801 ถึง 764900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 764801 ถึง 764900 (Seven hundred sixty four thousand eight hundred and one to Seven hundred sixty four thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
764801 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
764802 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
764803 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
764804 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
764805 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
764806 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
764807 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
764808 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
764809 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
764810 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
764811 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
764812 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
764813 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
764814 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
764815 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
764816 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
764817 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
764818 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
764819 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
764820 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
764821 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
764822 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
764823 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
764824 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
764825 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
764826 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
764827 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
764828 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
764829 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
764830 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
764831 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
764832 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
764833 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
764834 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
764835 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
764836 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
764837 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
764838 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
764839 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
764840 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
764841 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
764842 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
764843 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
764844 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
764845 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
764846 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
764847 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
764848 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
764849 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
764850 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
764851 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
764852 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
764853 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
764854 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
764855 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
764856 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
764857 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
764858 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
764859 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
764860 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
764861 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
764862 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
764863 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
764864 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
764865 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
764866 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
764867 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
764868 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
764869 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
764870 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
764871 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
764872 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
764873 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
764874 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
764875 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
764876 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
764877 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
764878 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
764879 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
764880 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
764881 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
764882 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
764883 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
764884 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
764885 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
764886 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
764887 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
764888 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
764889 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
764890 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
764891 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
764892 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
764893 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
764894 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
764895 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
764896 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
764897 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
764898 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
764899 Seven hundred sixty four thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
764900 Seven hundred sixty four thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 764801 ถึง 764900 (Seven hundred sixty four thousand eight hundred and one to Seven hundred sixty four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน