วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 764401 ถึง 764500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 764401 ถึง 764500 (Seven hundred sixty four thousand four hundred and one to Seven hundred sixty four thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
764401 Seven hundred sixty four thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
764402 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
764403 Seven hundred sixty four thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
764404 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
764405 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
764406 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
764407 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
764408 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
764409 Seven hundred sixty four thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
764410 Seven hundred sixty four thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
764411 Seven hundred sixty four thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
764412 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
764413 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
764414 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
764415 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
764416 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
764417 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
764418 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
764419 Seven hundred sixty four thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
764420 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
764421 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
764422 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
764423 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
764424 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
764425 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
764426 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
764427 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
764428 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
764429 Seven hundred sixty four thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
764430 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
764431 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
764432 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
764433 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
764434 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
764435 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
764436 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
764437 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
764438 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
764439 Seven hundred sixty four thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
764440 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
764441 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
764442 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
764443 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
764444 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
764445 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
764446 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
764447 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
764448 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
764449 Seven hundred sixty four thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
764450 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
764451 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
764452 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
764453 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
764454 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
764455 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
764456 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
764457 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
764458 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
764459 Seven hundred sixty four thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
764460 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
764461 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
764462 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
764463 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
764464 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
764465 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
764466 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
764467 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
764468 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
764469 Seven hundred sixty four thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
764470 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
764471 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
764472 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
764473 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
764474 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
764475 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
764476 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
764477 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
764478 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
764479 Seven hundred sixty four thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
764480 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
764481 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
764482 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
764483 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
764484 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
764485 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
764486 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
764487 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
764488 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
764489 Seven hundred sixty four thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
764490 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
764491 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
764492 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
764493 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
764494 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
764495 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
764496 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
764497 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
764498 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
764499 Seven hundred sixty four thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
764500 Seven hundred sixty four thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 764401 ถึง 764500 (Seven hundred sixty four thousand four hundred and one to Seven hundred sixty four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน