วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 763901 ถึง 764000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 763901 ถึง 764000 (Seven hundred sixty three thousand nine hundred and one to Seven hundred sixty four thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
763901 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
763902 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
763903 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
763904 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
763905 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
763906 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
763907 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
763908 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
763909 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
763910 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
763911 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
763912 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
763913 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
763914 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
763915 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
763916 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
763917 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
763918 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
763919 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
763920 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
763921 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
763922 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
763923 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
763924 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
763925 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
763926 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
763927 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
763928 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
763929 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
763930 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
763931 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
763932 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
763933 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
763934 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
763935 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
763936 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
763937 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
763938 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
763939 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
763940 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
763941 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
763942 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
763943 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
763944 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
763945 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
763946 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
763947 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
763948 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
763949 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
763950 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
763951 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
763952 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
763953 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
763954 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
763955 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
763956 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
763957 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
763958 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
763959 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
763960 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
763961 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
763962 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
763963 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
763964 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
763965 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
763966 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
763967 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
763968 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
763969 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
763970 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
763971 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
763972 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
763973 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
763974 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
763975 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
763976 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
763977 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
763978 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
763979 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
763980 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
763981 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
763982 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
763983 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
763984 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
763985 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
763986 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
763987 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
763988 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
763989 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
763990 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
763991 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
763992 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
763993 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
763994 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
763995 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
763996 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
763997 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
763998 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
763999 Seven hundred sixty three thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
764000 Seven hundred sixty four thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 763901 ถึง 764000 (Seven hundred sixty three thousand nine hundred and one to Seven hundred sixty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน