วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 763601 ถึง 763700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 763601 ถึง 763700 (Seven hundred sixty three thousand six hundred and one to Seven hundred sixty three thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
763601 Seven hundred sixty three thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
763602 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
763603 Seven hundred sixty three thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
763604 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
763605 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
763606 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
763607 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
763608 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
763609 Seven hundred sixty three thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
763610 Seven hundred sixty three thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
763611 Seven hundred sixty three thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
763612 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
763613 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
763614 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
763615 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
763616 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
763617 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
763618 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
763619 Seven hundred sixty three thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
763620 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
763621 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
763622 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
763623 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
763624 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
763625 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
763626 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
763627 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
763628 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
763629 Seven hundred sixty three thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
763630 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
763631 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
763632 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
763633 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
763634 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
763635 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
763636 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
763637 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
763638 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
763639 Seven hundred sixty three thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
763640 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
763641 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
763642 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
763643 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
763644 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
763645 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
763646 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
763647 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
763648 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
763649 Seven hundred sixty three thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
763650 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
763651 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
763652 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
763653 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
763654 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
763655 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
763656 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
763657 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
763658 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
763659 Seven hundred sixty three thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
763660 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
763661 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
763662 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
763663 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
763664 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
763665 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
763666 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
763667 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
763668 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
763669 Seven hundred sixty three thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
763670 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
763671 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
763672 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
763673 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
763674 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
763675 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
763676 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
763677 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
763678 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
763679 Seven hundred sixty three thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
763680 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
763681 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
763682 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
763683 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
763684 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
763685 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
763686 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
763687 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
763688 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
763689 Seven hundred sixty three thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
763690 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
763691 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
763692 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
763693 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
763694 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
763695 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
763696 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
763697 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
763698 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
763699 Seven hundred sixty three thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
763700 Seven hundred sixty three thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 763601 ถึง 763700 (Seven hundred sixty three thousand six hundred and one to Seven hundred sixty three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน