วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 762901 ถึง 763000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 762901 ถึง 763000 (Seven hundred sixty two thousand nine hundred and one to Seven hundred sixty three thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
762901 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
762902 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
762903 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
762904 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
762905 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
762906 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
762907 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
762908 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
762909 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
762910 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
762911 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
762912 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
762913 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
762914 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
762915 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
762916 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
762917 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
762918 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
762919 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
762920 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
762921 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
762922 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
762923 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
762924 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
762925 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
762926 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
762927 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
762928 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
762929 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
762930 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
762931 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
762932 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
762933 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
762934 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
762935 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
762936 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
762937 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
762938 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
762939 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
762940 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
762941 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
762942 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
762943 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
762944 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
762945 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
762946 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
762947 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
762948 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
762949 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
762950 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
762951 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
762952 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
762953 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
762954 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
762955 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
762956 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
762957 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
762958 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
762959 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
762960 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
762961 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
762962 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
762963 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
762964 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
762965 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
762966 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
762967 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
762968 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
762969 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
762970 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
762971 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
762972 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
762973 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
762974 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
762975 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
762976 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
762977 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
762978 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
762979 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
762980 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
762981 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
762982 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
762983 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
762984 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
762985 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
762986 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
762987 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
762988 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
762989 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
762990 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
762991 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
762992 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
762993 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
762994 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
762995 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
762996 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
762997 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
762998 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
762999 Seven hundred sixty two thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
763000 Seven hundred sixty three thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 762901 ถึง 763000 (Seven hundred sixty two thousand nine hundred and one to Seven hundred sixty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน