วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 760701 ถึง 760800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 760701 ถึง 760800 (Seven hundred sixty thousand seven hundred and one to Seven hundred sixty thousand eight hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
760701 Seven hundred sixty thousand seven hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
760702 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
760703 Seven hundred sixty thousand seven hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
760704 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
760705 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
760706 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
760707 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
760708 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
760709 Seven hundred sixty thousand seven hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
760710 Seven hundred sixty thousand seven hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
760711 Seven hundred sixty thousand seven hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
760712 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
760713 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
760714 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
760715 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
760716 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
760717 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
760718 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
760719 Seven hundred sixty thousand seven hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
760720 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
760721 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
760722 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
760723 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
760724 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
760725 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
760726 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
760727 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
760728 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
760729 Seven hundred sixty thousand seven hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
760730 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
760731 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
760732 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
760733 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
760734 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
760735 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
760736 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
760737 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
760738 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
760739 Seven hundred sixty thousand seven hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
760740 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
760741 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
760742 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
760743 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
760744 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
760745 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
760746 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
760747 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
760748 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
760749 Seven hundred sixty thousand seven hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
760750 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
760751 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
760752 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
760753 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
760754 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
760755 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
760756 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
760757 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
760758 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
760759 Seven hundred sixty thousand seven hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
760760 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
760761 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
760762 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
760763 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
760764 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
760765 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
760766 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
760767 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
760768 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
760769 Seven hundred sixty thousand seven hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
760770 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
760771 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
760772 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
760773 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
760774 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
760775 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
760776 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
760777 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
760778 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
760779 Seven hundred sixty thousand seven hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
760780 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
760781 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
760782 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
760783 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
760784 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
760785 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
760786 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
760787 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
760788 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
760789 Seven hundred sixty thousand seven hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
760790 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
760791 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
760792 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
760793 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
760794 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
760795 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
760796 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
760797 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
760798 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
760799 Seven hundred sixty thousand seven hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
760800 Seven hundred sixty thousand eight hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เจ็ด​แสน​หก​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 760701 ถึง 760800 (Seven hundred sixty thousand seven hundred and one to Seven hundred sixty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน