วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 758601 ถึง 758700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 758601 ถึง 758700 (Seven hundred fifty eight thousand six hundred and one to Seven hundred fifty eight thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
758601 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
758602 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
758603 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
758604 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
758605 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
758606 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
758607 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
758608 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
758609 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
758610 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
758611 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
758612 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
758613 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
758614 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
758615 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
758616 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
758617 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
758618 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
758619 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
758620 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
758621 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
758622 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
758623 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
758624 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
758625 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
758626 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
758627 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
758628 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
758629 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
758630 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
758631 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
758632 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
758633 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
758634 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
758635 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
758636 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
758637 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
758638 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
758639 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
758640 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
758641 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
758642 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
758643 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
758644 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
758645 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
758646 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
758647 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
758648 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
758649 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
758650 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
758651 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
758652 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
758653 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
758654 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
758655 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
758656 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
758657 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
758658 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
758659 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
758660 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
758661 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
758662 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
758663 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
758664 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
758665 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
758666 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
758667 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
758668 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
758669 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
758670 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
758671 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
758672 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
758673 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
758674 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
758675 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
758676 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
758677 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
758678 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
758679 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
758680 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
758681 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
758682 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
758683 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
758684 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
758685 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
758686 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
758687 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
758688 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
758689 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
758690 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
758691 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
758692 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
758693 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
758694 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
758695 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
758696 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
758697 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
758698 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
758699 Seven hundred fifty eight thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
758700 Seven hundred fifty eight thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 758601 ถึง 758700 (Seven hundred fifty eight thousand six hundred and one to Seven hundred fifty eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน