วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 758201 ถึง 758300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 758201 ถึง 758300 (Seven hundred fifty eight thousand two hundred and one to Seven hundred fifty eight thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
758201 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
758202 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
758203 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
758204 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
758205 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
758206 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
758207 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
758208 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
758209 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
758210 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
758211 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
758212 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
758213 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
758214 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
758215 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
758216 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
758217 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
758218 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
758219 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
758220 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
758221 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
758222 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
758223 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
758224 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
758225 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
758226 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
758227 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
758228 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
758229 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
758230 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
758231 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
758232 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
758233 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
758234 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
758235 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
758236 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
758237 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
758238 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
758239 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
758240 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
758241 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
758242 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
758243 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
758244 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
758245 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
758246 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
758247 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
758248 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
758249 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
758250 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
758251 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
758252 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
758253 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
758254 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
758255 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
758256 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
758257 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
758258 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
758259 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
758260 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
758261 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
758262 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
758263 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
758264 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
758265 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
758266 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
758267 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
758268 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
758269 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
758270 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
758271 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
758272 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
758273 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
758274 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
758275 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
758276 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
758277 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
758278 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
758279 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
758280 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
758281 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
758282 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
758283 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
758284 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
758285 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
758286 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
758287 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
758288 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
758289 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
758290 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
758291 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
758292 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
758293 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
758294 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
758295 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
758296 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
758297 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
758298 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
758299 Seven hundred fifty eight thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
758300 Seven hundred fifty eight thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 758201 ถึง 758300 (Seven hundred fifty eight thousand two hundred and one to Seven hundred fifty eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน