วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 758001 ถึง 758100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 758001 ถึง 758100 (Seven hundred fifty eight thousand and one to Seven hundred fifty eight thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
758001 Seven hundred fifty eight thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
758002 Seven hundred fifty eight thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง
758003 Seven hundred fifty eight thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม
758004 Seven hundred fifty eight thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่
758005 Seven hundred fifty eight thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
758006 Seven hundred fifty eight thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก
758007 Seven hundred fifty eight thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
758008 Seven hundred fifty eight thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด
758009 Seven hundred fifty eight thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
758010 Seven hundred fifty eight thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
758011 Seven hundred fifty eight thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
758012 Seven hundred fifty eight thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
758013 Seven hundred fifty eight thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
758014 Seven hundred fifty eight thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
758015 Seven hundred fifty eight thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
758016 Seven hundred fifty eight thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
758017 Seven hundred fifty eight thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
758018 Seven hundred fifty eight thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
758019 Seven hundred fifty eight thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
758020 Seven hundred fifty eight thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
758021 Seven hundred fifty eight thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
758022 Seven hundred fifty eight thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
758023 Seven hundred fifty eight thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
758024 Seven hundred fifty eight thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
758025 Seven hundred fifty eight thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
758026 Seven hundred fifty eight thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
758027 Seven hundred fifty eight thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
758028 Seven hundred fifty eight thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
758029 Seven hundred fifty eight thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
758030 Seven hundred fifty eight thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
758031 Seven hundred fifty eight thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
758032 Seven hundred fifty eight thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
758033 Seven hundred fifty eight thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
758034 Seven hundred fifty eight thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
758035 Seven hundred fifty eight thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
758036 Seven hundred fifty eight thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
758037 Seven hundred fifty eight thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
758038 Seven hundred fifty eight thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
758039 Seven hundred fifty eight thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
758040 Seven hundred fifty eight thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
758041 Seven hundred fifty eight thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
758042 Seven hundred fifty eight thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
758043 Seven hundred fifty eight thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
758044 Seven hundred fifty eight thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
758045 Seven hundred fifty eight thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
758046 Seven hundred fifty eight thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
758047 Seven hundred fifty eight thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
758048 Seven hundred fifty eight thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
758049 Seven hundred fifty eight thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
758050 Seven hundred fifty eight thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
758051 Seven hundred fifty eight thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
758052 Seven hundred fifty eight thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
758053 Seven hundred fifty eight thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
758054 Seven hundred fifty eight thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
758055 Seven hundred fifty eight thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
758056 Seven hundred fifty eight thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
758057 Seven hundred fifty eight thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
758058 Seven hundred fifty eight thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
758059 Seven hundred fifty eight thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
758060 Seven hundred fifty eight thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
758061 Seven hundred fifty eight thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
758062 Seven hundred fifty eight thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
758063 Seven hundred fifty eight thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
758064 Seven hundred fifty eight thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
758065 Seven hundred fifty eight thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
758066 Seven hundred fifty eight thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
758067 Seven hundred fifty eight thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
758068 Seven hundred fifty eight thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
758069 Seven hundred fifty eight thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
758070 Seven hundred fifty eight thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
758071 Seven hundred fifty eight thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
758072 Seven hundred fifty eight thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
758073 Seven hundred fifty eight thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
758074 Seven hundred fifty eight thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
758075 Seven hundred fifty eight thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
758076 Seven hundred fifty eight thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
758077 Seven hundred fifty eight thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
758078 Seven hundred fifty eight thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
758079 Seven hundred fifty eight thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
758080 Seven hundred fifty eight thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
758081 Seven hundred fifty eight thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
758082 Seven hundred fifty eight thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
758083 Seven hundred fifty eight thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
758084 Seven hundred fifty eight thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
758085 Seven hundred fifty eight thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
758086 Seven hundred fifty eight thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
758087 Seven hundred fifty eight thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
758088 Seven hundred fifty eight thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
758089 Seven hundred fifty eight thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
758090 Seven hundred fifty eight thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
758091 Seven hundred fifty eight thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
758092 Seven hundred fifty eight thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
758093 Seven hundred fifty eight thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
758094 Seven hundred fifty eight thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
758095 Seven hundred fifty eight thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
758096 Seven hundred fifty eight thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
758097 Seven hundred fifty eight thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
758098 Seven hundred fifty eight thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
758099 Seven hundred fifty eight thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
758100 Seven hundred fifty eight thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 758001 ถึง 758100 (Seven hundred fifty eight thousand and one to Seven hundred fifty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน