วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 756401 ถึง 756500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 756401 ถึง 756500 (Seven hundred fifty six thousand four hundred and one to Seven hundred fifty six thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
756401 Seven hundred fifty six thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
756402 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สอง
756403 Seven hundred fifty six thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม
756404 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่
756405 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
756406 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก
756407 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
756408 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด
756409 Seven hundred fifty six thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
756410 Seven hundred fifty six thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
756411 Seven hundred fifty six thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
756412 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
756413 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
756414 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
756415 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
756416 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
756417 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
756418 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
756419 Seven hundred fifty six thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
756420 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
756421 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
756422 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
756423 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
756424 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
756425 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
756426 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
756427 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
756428 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
756429 Seven hundred fifty six thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
756430 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
756431 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
756432 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
756433 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
756434 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
756435 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
756436 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
756437 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
756438 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
756439 Seven hundred fifty six thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
756440 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
756441 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
756442 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
756443 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
756444 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
756445 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
756446 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
756447 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
756448 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
756449 Seven hundred fifty six thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
756450 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
756451 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
756452 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
756453 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
756454 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
756455 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
756456 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
756457 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
756458 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
756459 Seven hundred fifty six thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
756460 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
756461 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
756462 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
756463 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
756464 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
756465 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
756466 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
756467 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
756468 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
756469 Seven hundred fifty six thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
756470 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
756471 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
756472 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
756473 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
756474 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
756475 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
756476 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
756477 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
756478 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
756479 Seven hundred fifty six thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
756480 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
756481 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
756482 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
756483 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
756484 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
756485 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
756486 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
756487 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
756488 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
756489 Seven hundred fifty six thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
756490 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
756491 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
756492 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
756493 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
756494 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
756495 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
756496 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
756497 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
756498 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
756499 Seven hundred fifty six thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
756500 Seven hundred fifty six thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 756401 ถึง 756500 (Seven hundred fifty six thousand four hundred and one to Seven hundred fifty six thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน