วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 756201 ถึง 756300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 756201 ถึง 756300 (Seven hundred fifty six thousand two hundred and one to Seven hundred fifty six thousand three hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
756201 Seven hundred fifty six thousand two hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
756202 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
756203 Seven hundred fifty six thousand two hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
756204 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
756205 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
756206 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
756207 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
756208 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
756209 Seven hundred fifty six thousand two hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
756210 Seven hundred fifty six thousand two hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
756211 Seven hundred fifty six thousand two hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
756212 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
756213 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
756214 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
756215 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
756216 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
756217 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
756218 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
756219 Seven hundred fifty six thousand two hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
756220 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
756221 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
756222 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
756223 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
756224 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
756225 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
756226 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
756227 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
756228 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
756229 Seven hundred fifty six thousand two hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
756230 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
756231 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
756232 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
756233 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
756234 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
756235 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
756236 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
756237 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
756238 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
756239 Seven hundred fifty six thousand two hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
756240 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
756241 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
756242 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
756243 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
756244 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
756245 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
756246 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
756247 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
756248 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
756249 Seven hundred fifty six thousand two hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
756250 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
756251 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
756252 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
756253 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
756254 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
756255 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
756256 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
756257 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
756258 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
756259 Seven hundred fifty six thousand two hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
756260 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
756261 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
756262 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
756263 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
756264 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
756265 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
756266 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
756267 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
756268 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
756269 Seven hundred fifty six thousand two hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
756270 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
756271 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
756272 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
756273 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
756274 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
756275 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
756276 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
756277 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
756278 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
756279 Seven hundred fifty six thousand two hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
756280 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
756281 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
756282 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
756283 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
756284 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
756285 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
756286 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
756287 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
756288 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
756289 Seven hundred fifty six thousand two hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
756290 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
756291 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
756292 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
756293 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
756294 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
756295 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
756296 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
756297 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
756298 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
756299 Seven hundred fifty six thousand two hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
756300 Seven hundred fifty six thousand three hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 756201 ถึง 756300 (Seven hundred fifty six thousand two hundred and one to Seven hundred fifty six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน