วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 756001 ถึง 756100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 756001 ถึง 756100 (Seven hundred fifty six thousand and one to Seven hundred fifty six thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
756001 Seven hundred fifty six thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
756002 Seven hundred fifty six thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง
756003 Seven hundred fifty six thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม
756004 Seven hundred fifty six thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่
756005 Seven hundred fifty six thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า
756006 Seven hundred fifty six thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก
756007 Seven hundred fifty six thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
756008 Seven hundred fifty six thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด
756009 Seven hundred fifty six thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า
756010 Seven hundred fifty six thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ
756011 Seven hundred fifty six thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
756012 Seven hundred fifty six thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
756013 Seven hundred fifty six thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
756014 Seven hundred fifty six thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
756015 Seven hundred fifty six thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
756016 Seven hundred fifty six thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
756017 Seven hundred fifty six thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
756018 Seven hundred fifty six thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
756019 Seven hundred fifty six thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
756020 Seven hundred fifty six thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
756021 Seven hundred fifty six thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
756022 Seven hundred fifty six thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
756023 Seven hundred fifty six thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
756024 Seven hundred fifty six thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
756025 Seven hundred fifty six thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
756026 Seven hundred fifty six thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
756027 Seven hundred fifty six thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
756028 Seven hundred fifty six thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
756029 Seven hundred fifty six thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
756030 Seven hundred fifty six thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
756031 Seven hundred fifty six thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
756032 Seven hundred fifty six thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
756033 Seven hundred fifty six thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
756034 Seven hundred fifty six thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
756035 Seven hundred fifty six thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
756036 Seven hundred fifty six thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
756037 Seven hundred fifty six thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
756038 Seven hundred fifty six thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
756039 Seven hundred fifty six thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
756040 Seven hundred fifty six thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
756041 Seven hundred fifty six thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
756042 Seven hundred fifty six thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
756043 Seven hundred fifty six thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
756044 Seven hundred fifty six thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
756045 Seven hundred fifty six thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
756046 Seven hundred fifty six thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
756047 Seven hundred fifty six thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
756048 Seven hundred fifty six thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
756049 Seven hundred fifty six thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
756050 Seven hundred fifty six thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
756051 Seven hundred fifty six thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
756052 Seven hundred fifty six thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
756053 Seven hundred fifty six thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
756054 Seven hundred fifty six thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
756055 Seven hundred fifty six thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
756056 Seven hundred fifty six thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
756057 Seven hundred fifty six thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
756058 Seven hundred fifty six thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
756059 Seven hundred fifty six thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
756060 Seven hundred fifty six thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
756061 Seven hundred fifty six thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
756062 Seven hundred fifty six thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
756063 Seven hundred fifty six thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
756064 Seven hundred fifty six thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
756065 Seven hundred fifty six thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
756066 Seven hundred fifty six thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
756067 Seven hundred fifty six thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
756068 Seven hundred fifty six thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
756069 Seven hundred fifty six thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
756070 Seven hundred fifty six thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
756071 Seven hundred fifty six thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
756072 Seven hundred fifty six thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
756073 Seven hundred fifty six thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
756074 Seven hundred fifty six thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
756075 Seven hundred fifty six thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
756076 Seven hundred fifty six thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
756077 Seven hundred fifty six thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
756078 Seven hundred fifty six thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
756079 Seven hundred fifty six thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
756080 Seven hundred fifty six thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
756081 Seven hundred fifty six thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
756082 Seven hundred fifty six thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
756083 Seven hundred fifty six thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
756084 Seven hundred fifty six thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
756085 Seven hundred fifty six thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
756086 Seven hundred fifty six thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
756087 Seven hundred fifty six thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
756088 Seven hundred fifty six thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
756089 Seven hundred fifty six thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
756090 Seven hundred fifty six thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
756091 Seven hundred fifty six thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
756092 Seven hundred fifty six thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
756093 Seven hundred fifty six thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
756094 Seven hundred fifty six thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
756095 Seven hundred fifty six thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
756096 Seven hundred fifty six thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
756097 Seven hundred fifty six thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
756098 Seven hundred fifty six thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
756099 Seven hundred fifty six thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
756100 Seven hundred fifty six thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 756001 ถึง 756100 (Seven hundred fifty six thousand and one to Seven hundred fifty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน