วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 755601 ถึง 755700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 755601 ถึง 755700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 755601 ถึง 755700 (Seven hundred fifty five thousand six hundred and one to Seven hundred fifty five thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
755601 Seven hundred fifty five thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
755602 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
755603 Seven hundred fifty five thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
755604 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
755605 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
755606 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก
755607 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
755608 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
755609 Seven hundred fifty five thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
755610 Seven hundred fifty five thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
755611 Seven hundred fifty five thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
755612 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
755613 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
755614 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
755615 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
755616 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
755617 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
755618 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
755619 Seven hundred fifty five thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
755620 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
755621 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
755622 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
755623 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
755624 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
755625 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
755626 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
755627 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
755628 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
755629 Seven hundred fifty five thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
755630 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
755631 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
755632 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
755633 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
755634 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
755635 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
755636 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
755637 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
755638 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
755639 Seven hundred fifty five thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
755640 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
755641 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
755642 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
755643 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
755644 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
755645 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
755646 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
755647 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
755648 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
755649 Seven hundred fifty five thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
755650 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
755651 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
755652 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
755653 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
755654 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
755655 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
755656 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
755657 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
755658 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
755659 Seven hundred fifty five thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
755660 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
755661 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
755662 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
755663 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
755664 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
755665 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
755666 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
755667 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
755668 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
755669 Seven hundred fifty five thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
755670 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
755671 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
755672 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
755673 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
755674 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
755675 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
755676 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
755677 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
755678 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
755679 Seven hundred fifty five thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
755680 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
755681 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
755682 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
755683 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
755684 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
755685 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
755686 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
755687 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
755688 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
755689 Seven hundred fifty five thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
755690 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
755691 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
755692 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
755693 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
755694 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
755695 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
755696 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
755697 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
755698 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
755699 Seven hundred fifty five thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
755700 Seven hundred fifty five thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 755601 ถึง 755700 (Seven hundred fifty five thousand six hundred and one to Seven hundred fifty five thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 755701-755800, 755801-755900, 755901-756000, 756001-756100, 756101-756200, 756201-756300, 756301-756400, 756401-756500, 756501-756600, 756601-756700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 755501-755600, 755401-755500, 755301-755400, 755201-755300, 755101-755200, 755001-755100, 754901-755000, 754801-754900, 754701-754800, 754601-754700

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน