วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 753401 ถึง 753500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 753401 ถึง 753500 (Seven hundred fifty three thousand four hundred and one to Seven hundred fifty three thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
753401 Seven hundred fifty three thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
753402 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สอง
753403 Seven hundred fifty three thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม
753404 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่
753405 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
753406 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก
753407 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
753408 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด
753409 Seven hundred fifty three thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
753410 Seven hundred fifty three thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
753411 Seven hundred fifty three thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
753412 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
753413 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
753414 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
753415 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
753416 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
753417 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
753418 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
753419 Seven hundred fifty three thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
753420 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
753421 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
753422 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
753423 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
753424 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
753425 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
753426 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
753427 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
753428 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
753429 Seven hundred fifty three thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
753430 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
753431 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
753432 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
753433 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
753434 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
753435 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
753436 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
753437 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
753438 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
753439 Seven hundred fifty three thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
753440 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
753441 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
753442 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
753443 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
753444 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
753445 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
753446 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
753447 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
753448 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
753449 Seven hundred fifty three thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
753450 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
753451 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
753452 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
753453 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
753454 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
753455 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
753456 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
753457 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
753458 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
753459 Seven hundred fifty three thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
753460 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
753461 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
753462 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
753463 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
753464 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
753465 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
753466 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
753467 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
753468 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
753469 Seven hundred fifty three thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
753470 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
753471 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
753472 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
753473 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
753474 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
753475 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
753476 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
753477 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
753478 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
753479 Seven hundred fifty three thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
753480 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
753481 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
753482 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
753483 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
753484 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
753485 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
753486 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
753487 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
753488 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
753489 Seven hundred fifty three thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
753490 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
753491 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
753492 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
753493 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
753494 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
753495 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
753496 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
753497 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
753498 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
753499 Seven hundred fifty three thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
753500 Seven hundred fifty three thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 753401 ถึง 753500 (Seven hundred fifty three thousand four hundred and one to Seven hundred fifty three thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน