วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 751001 ถึง 751100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 751001 ถึง 751100 (Seven hundred fifty one thousand and one to Seven hundred fifty one thousand one hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
751001 Seven hundred fifty one thousand and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
751002 Seven hundred fifty one thousand and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
751003 Seven hundred fifty one thousand and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
751004 Seven hundred fifty one thousand and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
751005 Seven hundred fifty one thousand and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
751006 Seven hundred fifty one thousand and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
751007 Seven hundred fifty one thousand and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
751008 Seven hundred fifty one thousand and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
751009 Seven hundred fifty one thousand and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
751010 Seven hundred fifty one thousand and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
751011 Seven hundred fifty one thousand and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
751012 Seven hundred fifty one thousand and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
751013 Seven hundred fifty one thousand and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
751014 Seven hundred fifty one thousand and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
751015 Seven hundred fifty one thousand and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
751016 Seven hundred fifty one thousand and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
751017 Seven hundred fifty one thousand and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
751018 Seven hundred fifty one thousand and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
751019 Seven hundred fifty one thousand and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
751020 Seven hundred fifty one thousand and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
751021 Seven hundred fifty one thousand and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
751022 Seven hundred fifty one thousand and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
751023 Seven hundred fifty one thousand and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
751024 Seven hundred fifty one thousand and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
751025 Seven hundred fifty one thousand and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
751026 Seven hundred fifty one thousand and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
751027 Seven hundred fifty one thousand and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
751028 Seven hundred fifty one thousand and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
751029 Seven hundred fifty one thousand and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
751030 Seven hundred fifty one thousand and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
751031 Seven hundred fifty one thousand and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
751032 Seven hundred fifty one thousand and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
751033 Seven hundred fifty one thousand and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
751034 Seven hundred fifty one thousand and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
751035 Seven hundred fifty one thousand and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
751036 Seven hundred fifty one thousand and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
751037 Seven hundred fifty one thousand and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
751038 Seven hundred fifty one thousand and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
751039 Seven hundred fifty one thousand and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
751040 Seven hundred fifty one thousand and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
751041 Seven hundred fifty one thousand and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
751042 Seven hundred fifty one thousand and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
751043 Seven hundred fifty one thousand and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
751044 Seven hundred fifty one thousand and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
751045 Seven hundred fifty one thousand and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
751046 Seven hundred fifty one thousand and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
751047 Seven hundred fifty one thousand and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
751048 Seven hundred fifty one thousand and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
751049 Seven hundred fifty one thousand and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
751050 Seven hundred fifty one thousand and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
751051 Seven hundred fifty one thousand and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
751052 Seven hundred fifty one thousand and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
751053 Seven hundred fifty one thousand and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
751054 Seven hundred fifty one thousand and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
751055 Seven hundred fifty one thousand and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
751056 Seven hundred fifty one thousand and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
751057 Seven hundred fifty one thousand and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
751058 Seven hundred fifty one thousand and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
751059 Seven hundred fifty one thousand and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
751060 Seven hundred fifty one thousand and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
751061 Seven hundred fifty one thousand and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
751062 Seven hundred fifty one thousand and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
751063 Seven hundred fifty one thousand and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
751064 Seven hundred fifty one thousand and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
751065 Seven hundred fifty one thousand and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
751066 Seven hundred fifty one thousand and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
751067 Seven hundred fifty one thousand and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
751068 Seven hundred fifty one thousand and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
751069 Seven hundred fifty one thousand and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
751070 Seven hundred fifty one thousand and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
751071 Seven hundred fifty one thousand and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
751072 Seven hundred fifty one thousand and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
751073 Seven hundred fifty one thousand and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
751074 Seven hundred fifty one thousand and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
751075 Seven hundred fifty one thousand and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
751076 Seven hundred fifty one thousand and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
751077 Seven hundred fifty one thousand and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
751078 Seven hundred fifty one thousand and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
751079 Seven hundred fifty one thousand and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
751080 Seven hundred fifty one thousand and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
751081 Seven hundred fifty one thousand and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
751082 Seven hundred fifty one thousand and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
751083 Seven hundred fifty one thousand and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
751084 Seven hundred fifty one thousand and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
751085 Seven hundred fifty one thousand and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
751086 Seven hundred fifty one thousand and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
751087 Seven hundred fifty one thousand and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
751088 Seven hundred fifty one thousand and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
751089 Seven hundred fifty one thousand and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
751090 Seven hundred fifty one thousand and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
751091 Seven hundred fifty one thousand and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
751092 Seven hundred fifty one thousand and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
751093 Seven hundred fifty one thousand and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
751094 Seven hundred fifty one thousand and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
751095 Seven hundred fifty one thousand and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
751096 Seven hundred fifty one thousand and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
751097 Seven hundred fifty one thousand and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
751098 Seven hundred fifty one thousand and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
751099 Seven hundred fifty one thousand and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
751100 Seven hundred fifty one thousand one hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 751001 ถึง 751100 (Seven hundred fifty one thousand and one to Seven hundred fifty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน