วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 750901 ถึง 751000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750901 ถึง 751000 (Seven hundred fifty thousand nine hundred and one to Seven hundred fifty one thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
750901 Seven hundred fifty thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
750902 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
750903 Seven hundred fifty thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
750904 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
750905 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
750906 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
750907 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
750908 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
750909 Seven hundred fifty thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
750910 Seven hundred fifty thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
750911 Seven hundred fifty thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
750912 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
750913 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
750914 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
750915 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
750916 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
750917 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
750918 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
750919 Seven hundred fifty thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
750920 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
750921 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
750922 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
750923 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
750924 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
750925 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
750926 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
750927 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
750928 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
750929 Seven hundred fifty thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
750930 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
750931 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
750932 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
750933 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
750934 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
750935 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
750936 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
750937 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
750938 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
750939 Seven hundred fifty thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
750940 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
750941 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
750942 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
750943 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
750944 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
750945 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
750946 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
750947 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
750948 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
750949 Seven hundred fifty thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
750950 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
750951 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
750952 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
750953 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
750954 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
750955 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
750956 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
750957 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
750958 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
750959 Seven hundred fifty thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
750960 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
750961 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
750962 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
750963 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
750964 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
750965 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
750966 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
750967 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
750968 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
750969 Seven hundred fifty thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
750970 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
750971 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
750972 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
750973 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
750974 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
750975 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
750976 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
750977 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
750978 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
750979 Seven hundred fifty thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
750980 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
750981 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
750982 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
750983 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
750984 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
750985 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
750986 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
750987 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
750988 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
750989 Seven hundred fifty thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
750990 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
750991 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
750992 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
750993 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
750994 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
750995 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
750996 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
750997 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
750998 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
750999 Seven hundred fifty thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
751000 Seven hundred fifty one thousandเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750901 ถึง 751000 (Seven hundred fifty thousand nine hundred and one to Seven hundred fifty one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน