วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 750801 ถึง 750900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750801 ถึง 750900 (Seven hundred fifty thousand eight hundred and one to Seven hundred fifty thousand nine hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
750801 Seven hundred fifty thousand eight hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หนึ่ง
750802 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สอง
750803 Seven hundred fifty thousand eight hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม
750804 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่
750805 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า
750806 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก
750807 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด
750808 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด
750809 Seven hundred fifty thousand eight hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า
750810 Seven hundred fifty thousand eight hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ
750811 Seven hundred fifty thousand eight hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
750812 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
750813 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
750814 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
750815 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
750816 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​หก
750817 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
750818 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
750819 Seven hundred fifty thousand eight hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
750820 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
750821 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
750822 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
750823 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
750824 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
750825 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
750826 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
750827 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
750828 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
750829 Seven hundred fifty thousand eight hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
750830 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
750831 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
750832 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
750833 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
750834 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
750835 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
750836 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
750837 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
750838 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
750839 Seven hundred fifty thousand eight hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
750840 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
750841 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
750842 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
750843 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
750844 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
750845 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
750846 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
750847 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
750848 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
750849 Seven hundred fifty thousand eight hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
750850 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
750851 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
750852 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
750853 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
750854 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
750855 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
750856 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
750857 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
750858 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
750859 Seven hundred fifty thousand eight hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
750860 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ
750861 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
750862 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
750863 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
750864 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
750865 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
750866 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
750867 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
750868 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
750869 Seven hundred fifty thousand eight hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
750870 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
750871 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
750872 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
750873 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
750874 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
750875 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
750876 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
750877 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
750878 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
750879 Seven hundred fifty thousand eight hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
750880 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
750881 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
750882 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
750883 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
750884 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
750885 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
750886 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
750887 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
750888 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
750889 Seven hundred fifty thousand eight hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
750890 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
750891 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
750892 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
750893 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
750894 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
750895 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
750896 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
750897 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
750898 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
750899 Seven hundred fifty thousand eight hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
750900 Seven hundred fifty thousand nine hundredเซฟเวิน ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 750801 ถึง 750900 (Seven hundred fifty thousand eight hundred and one to Seven hundred fifty thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน