วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 746901 ถึง 747000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 746901 ถึง 747000 (Seven hundred forty six thousand nine hundred and one to Seven hundred forty seven thousand) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
746901 Seven hundred forty six thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
746902 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
746903 Seven hundred forty six thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
746904 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
746905 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
746906 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
746907 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
746908 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
746909 Seven hundred forty six thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
746910 Seven hundred forty six thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
746911 Seven hundred forty six thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
746912 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
746913 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
746914 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
746915 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
746916 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
746917 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
746918 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
746919 Seven hundred forty six thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
746920 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
746921 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
746922 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
746923 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
746924 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
746925 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
746926 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
746927 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
746928 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
746929 Seven hundred forty six thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
746930 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
746931 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
746932 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
746933 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
746934 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
746935 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
746936 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
746937 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
746938 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
746939 Seven hundred forty six thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
746940 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
746941 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
746942 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
746943 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
746944 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
746945 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
746946 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
746947 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
746948 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
746949 Seven hundred forty six thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
746950 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
746951 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
746952 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
746953 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
746954 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
746955 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
746956 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
746957 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
746958 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
746959 Seven hundred forty six thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
746960 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
746961 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
746962 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
746963 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
746964 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
746965 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
746966 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
746967 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
746968 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
746969 Seven hundred forty six thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
746970 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
746971 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
746972 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
746973 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
746974 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
746975 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
746976 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
746977 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
746978 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
746979 Seven hundred forty six thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
746980 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
746981 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
746982 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
746983 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
746984 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
746985 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
746986 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
746987 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
746988 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
746989 Seven hundred forty six thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
746990 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
746991 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
746992 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
746993 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
746994 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
746995 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
746996 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
746997 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
746998 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
746999 Seven hundred forty six thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
747000 Seven hundred forty seven thousandเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 746901 ถึง 747000 (Seven hundred forty six thousand nine hundred and one to Seven hundred forty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน