วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 746301 ถึง 746400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 746301 ถึง 746400 (Seven hundred forty six thousand three hundred and one to Seven hundred forty six thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
746301 Seven hundred forty six thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
746302 Seven hundred forty six thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
746303 Seven hundred forty six thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
746304 Seven hundred forty six thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
746305 Seven hundred forty six thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
746306 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
746307 Seven hundred forty six thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
746308 Seven hundred forty six thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
746309 Seven hundred forty six thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
746310 Seven hundred forty six thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
746311 Seven hundred forty six thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
746312 Seven hundred forty six thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
746313 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
746314 Seven hundred forty six thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
746315 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
746316 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
746317 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
746318 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
746319 Seven hundred forty six thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
746320 Seven hundred forty six thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
746321 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
746322 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
746323 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
746324 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
746325 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
746326 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
746327 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
746328 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
746329 Seven hundred forty six thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
746330 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
746331 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
746332 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
746333 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
746334 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
746335 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
746336 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
746337 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
746338 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
746339 Seven hundred forty six thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
746340 Seven hundred forty six thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
746341 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
746342 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
746343 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
746344 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
746345 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
746346 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
746347 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
746348 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
746349 Seven hundred forty six thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
746350 Seven hundred forty six thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
746351 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
746352 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
746353 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
746354 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
746355 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
746356 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
746357 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
746358 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
746359 Seven hundred forty six thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
746360 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
746361 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
746362 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
746363 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
746364 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
746365 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
746366 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
746367 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
746368 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
746369 Seven hundred forty six thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
746370 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
746371 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
746372 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
746373 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
746374 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
746375 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
746376 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
746377 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
746378 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
746379 Seven hundred forty six thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
746380 Seven hundred forty six thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
746381 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
746382 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
746383 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
746384 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
746385 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
746386 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
746387 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
746388 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
746389 Seven hundred forty six thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
746390 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
746391 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
746392 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
746393 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
746394 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
746395 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
746396 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
746397 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
746398 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
746399 Seven hundred forty six thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
746400 Seven hundred forty six thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 746301 ถึง 746400 (Seven hundred forty six thousand three hundred and one to Seven hundred forty six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน