วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 744901 ถึง 745000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 744901 ถึง 745000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744901 ถึง 745000 (Seven hundred forty four thousand nine hundred and one to Seven hundred forty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
744901 Seven hundred forty four thousand nine hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
744902 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
744903 Seven hundred forty four thousand nine hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
744904 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
744905 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
744906 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
744907 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
744908 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
744909 Seven hundred forty four thousand nine hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
744910 Seven hundred forty four thousand nine hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
744911 Seven hundred forty four thousand nine hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
744912 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
744913 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
744914 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
744915 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
744916 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
744917 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
744918 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
744919 Seven hundred forty four thousand nine hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
744920 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
744921 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
744922 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
744923 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
744924 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
744925 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
744926 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
744927 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
744928 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
744929 Seven hundred forty four thousand nine hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
744930 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
744931 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
744932 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
744933 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
744934 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
744935 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
744936 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
744937 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
744938 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
744939 Seven hundred forty four thousand nine hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
744940 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
744941 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
744942 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
744943 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
744944 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
744945 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
744946 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
744947 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
744948 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
744949 Seven hundred forty four thousand nine hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
744950 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
744951 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
744952 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
744953 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
744954 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
744955 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
744956 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
744957 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
744958 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
744959 Seven hundred forty four thousand nine hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
744960 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
744961 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
744962 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
744963 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
744964 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
744965 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
744966 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
744967 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
744968 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
744969 Seven hundred forty four thousand nine hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
744970 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
744971 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
744972 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
744973 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
744974 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
744975 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
744976 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
744977 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
744978 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
744979 Seven hundred forty four thousand nine hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
744980 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
744981 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
744982 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
744983 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
744984 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
744985 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
744986 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
744987 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
744988 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
744989 Seven hundred forty four thousand nine hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
744990 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
744991 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
744992 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
744993 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
744994 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
744995 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
744996 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
744997 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
744998 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
744999 Seven hundred forty four thousand nine hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
745000 Seven hundred forty five thousandเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744901 ถึง 745000 (Seven hundred forty four thousand nine hundred and one to Seven hundred forty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 745001-745100, 745101-745200, 745201-745300, 745301-745400, 745401-745500, 745501-745600, 745601-745700, 745701-745800, 745801-745900, 745901-746000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 744801-744900, 744701-744800, 744601-744700, 744501-744600, 744401-744500, 744301-744400, 744201-744300, 744101-744200, 744001-744100, 743901-744000