วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 744401 ถึง 744500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744401 ถึง 744500 (Seven hundred forty four thousand four hundred and one to Seven hundred forty four thousand five hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
744401 Seven hundred forty four thousand four hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
744402 Seven hundred forty four thousand four hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
744403 Seven hundred forty four thousand four hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
744404 Seven hundred forty four thousand four hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
744405 Seven hundred forty four thousand four hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
744406 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
744407 Seven hundred forty four thousand four hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
744408 Seven hundred forty four thousand four hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
744409 Seven hundred forty four thousand four hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
744410 Seven hundred forty four thousand four hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
744411 Seven hundred forty four thousand four hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
744412 Seven hundred forty four thousand four hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
744413 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
744414 Seven hundred forty four thousand four hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
744415 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
744416 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
744417 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
744418 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
744419 Seven hundred forty four thousand four hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
744420 Seven hundred forty four thousand four hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
744421 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
744422 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
744423 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
744424 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
744425 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
744426 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
744427 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
744428 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
744429 Seven hundred forty four thousand four hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
744430 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
744431 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
744432 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
744433 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
744434 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
744435 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
744436 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
744437 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
744438 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
744439 Seven hundred forty four thousand four hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
744440 Seven hundred forty four thousand four hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
744441 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
744442 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
744443 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
744444 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
744445 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
744446 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
744447 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
744448 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
744449 Seven hundred forty four thousand four hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
744450 Seven hundred forty four thousand four hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
744451 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
744452 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
744453 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
744454 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
744455 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
744456 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
744457 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
744458 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
744459 Seven hundred forty four thousand four hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
744460 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
744461 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
744462 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
744463 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
744464 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
744465 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
744466 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
744467 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
744468 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
744469 Seven hundred forty four thousand four hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
744470 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
744471 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
744472 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
744473 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
744474 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
744475 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
744476 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
744477 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
744478 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
744479 Seven hundred forty four thousand four hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
744480 Seven hundred forty four thousand four hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
744481 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
744482 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
744483 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
744484 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
744485 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
744486 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
744487 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
744488 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
744489 Seven hundred forty four thousand four hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
744490 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
744491 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
744492 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
744493 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
744494 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
744495 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
744496 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
744497 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
744498 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
744499 Seven hundred forty four thousand four hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
744500 Seven hundred forty four thousand five hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 744401 ถึง 744500 (Seven hundred forty four thousand four hundred and one to Seven hundred forty four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน