วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 743301 ถึง 743400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 743301 ถึง 743400 (Seven hundred forty three thousand three hundred and one to Seven hundred forty three thousand four hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
743301 Seven hundred forty three thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
743302 Seven hundred forty three thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สอง
743303 Seven hundred forty three thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม
743304 Seven hundred forty three thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่
743305 Seven hundred forty three thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
743306 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก
743307 Seven hundred forty three thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
743308 Seven hundred forty three thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด
743309 Seven hundred forty three thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
743310 Seven hundred forty three thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
743311 Seven hundred forty three thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
743312 Seven hundred forty three thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
743313 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
743314 Seven hundred forty three thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
743315 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
743316 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
743317 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
743318 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
743319 Seven hundred forty three thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
743320 Seven hundred forty three thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
743321 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
743322 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
743323 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
743324 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
743325 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
743326 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
743327 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
743328 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
743329 Seven hundred forty three thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
743330 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
743331 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
743332 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
743333 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
743334 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
743335 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
743336 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
743337 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
743338 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
743339 Seven hundred forty three thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
743340 Seven hundred forty three thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
743341 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
743342 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
743343 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
743344 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
743345 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
743346 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
743347 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
743348 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
743349 Seven hundred forty three thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
743350 Seven hundred forty three thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
743351 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
743352 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
743353 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
743354 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
743355 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
743356 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
743357 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
743358 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
743359 Seven hundred forty three thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
743360 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
743361 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
743362 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
743363 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
743364 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
743365 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
743366 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
743367 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
743368 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
743369 Seven hundred forty three thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
743370 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
743371 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
743372 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
743373 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
743374 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
743375 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
743376 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
743377 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
743378 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
743379 Seven hundred forty three thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
743380 Seven hundred forty three thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
743381 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
743382 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
743383 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
743384 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
743385 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
743386 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
743387 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
743388 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
743389 Seven hundred forty three thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
743390 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
743391 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
743392 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
743393 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
743394 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
743395 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
743396 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
743397 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
743398 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
743399 Seven hundred forty three thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
743400 Seven hundred forty three thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 743301 ถึง 743400 (Seven hundred forty three thousand three hundred and one to Seven hundred forty three thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน