วิธีอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ 742601 ถึง 742700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 742601 ถึง 742700 (Seven hundred forty two thousand six hundred and one to Seven hundred forty two thousand seven hundred) ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
742601 Seven hundred forty two thousand six hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
742602 Seven hundred forty two thousand six hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
742603 Seven hundred forty two thousand six hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
742604 Seven hundred forty two thousand six hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
742605 Seven hundred forty two thousand six hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
742606 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
742607 Seven hundred forty two thousand six hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
742608 Seven hundred forty two thousand six hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
742609 Seven hundred forty two thousand six hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
742610 Seven hundred forty two thousand six hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
742611 Seven hundred forty two thousand six hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
742612 Seven hundred forty two thousand six hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
742613 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
742614 Seven hundred forty two thousand six hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
742615 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
742616 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
742617 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
742618 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
742619 Seven hundred forty two thousand six hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
742620 Seven hundred forty two thousand six hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
742621 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
742622 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
742623 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
742624 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
742625 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
742626 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
742627 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
742628 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
742629 Seven hundred forty two thousand six hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
742630 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
742631 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
742632 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
742633 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
742634 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
742635 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
742636 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
742637 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
742638 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
742639 Seven hundred forty two thousand six hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
742640 Seven hundred forty two thousand six hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
742641 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
742642 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
742643 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
742644 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
742645 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
742646 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
742647 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
742648 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
742649 Seven hundred forty two thousand six hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
742650 Seven hundred forty two thousand six hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
742651 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
742652 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
742653 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
742654 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
742655 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
742656 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
742657 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
742658 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
742659 Seven hundred forty two thousand six hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
742660 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
742661 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
742662 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
742663 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
742664 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
742665 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
742666 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
742667 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
742668 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
742669 Seven hundred forty two thousand six hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
742670 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
742671 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
742672 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
742673 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
742674 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
742675 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
742676 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
742677 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
742678 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
742679 Seven hundred forty two thousand six hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
742680 Seven hundred forty two thousand six hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
742681 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
742682 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
742683 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
742684 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
742685 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
742686 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
742687 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
742688 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
742689 Seven hundred forty two thousand six hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
742690 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
742691 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
742692 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
742693 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
742694 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
742695 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
742696 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
742697 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
742698 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
742699 Seven hundred forty two thousand six hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
742700 Seven hundred forty two thousand seven hundredเซฟเวิน ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เจ็ด​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 742601 ถึง 742700 (Seven hundred forty two thousand six hundred and one to Seven hundred forty two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน